Javlor®

L01CA05
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

 • Fremskredent eller metastaserende transitionalcellekarcinom i urinvejene, hvor tidligere kemoterapi med platinholdigt regime har svigtet.

Vinflunin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg vinflunin (som ditartrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 320 mg/m2 legemsoverflade i.v. over 20 minutter hver 3. uge. Ved forudgående strålebehandling bør første dosis nedsættes til 280 mg/m2.  

 

Bemærk: 

 • Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose.
 • Der bør gives laksantia dag 1-7 som profylakse mod obstipation.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.
  Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Ingen oplysninger. 

 • GFR 20-40 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 250 mg/m2 hver 3. uge. 

 • GFR 40-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 280 mg/m2 hver 3. uge. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 250 mg/m2 hver 3. uge ved let nedsat nyrefunktion (Child-Pugh A).
 • Dosis nedsættes til 200 mg/m2 hver 3. uge ved moderat nedsat nyrefunktion (Child-Pugh B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller tidligere hjertesygdom
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Vægttab.
Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Myalgi.
Perifer neuropati.
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Takykardi.
Øresmerter.
Dyspepsi, Ileus, Mundhulegener, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær.
Kulderystelser, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Infektioner.
Dehydrering.
Artralgi, Knoglesmerter, Kæbesmerter, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Neuralgi.
Søvnløshed.
Brystsmerter.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Flebitis, Hypertension, Hypotension, Synkope, Trombose, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Sepsis.
Tumorsmerte.
Nyresvigt.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS).
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1%) Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.

Interaktioner

 • Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir, itraconazol og grapefrugtjuice) og -induktorer (fx rifampicin og perikon) kan henholdsvis øge og nedsætte koncentrationen af vinflunin og metabolitten 4-O-deacetyl-vinflunin (DVFL), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre lægemidler, der påvirker QT-intervallet, bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. En aktiv metabolit, 4-O-deacetylvinflunin (DVFL), dannes af esteraser.
 • Elimineres multieksponentielt med en terminal plasmahalveringstid på ca. 40 timer.
 • DVFL dannes langsomt og elimineres langsommere end vinflunin med plasmahalveringstid ca. 120 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter fortynding 3,5-4 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinflunin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med 100 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 6 døgn i køleskab (2-8°C) eller 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 026101
2 ml
2.369,25
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 166840
2 ml (Orifarm)
2.369,25
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 026114
10 ml
11.780,20
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 487068
10 ml (Orifarm)
11.780,20

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...