Dolenio

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1.178 mg glucosamin (som glucosaminsulfatnatriumchlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.178 mg 1 gang dgl. 

  

Bemærk: Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr.

Forsigtighedsregler

Natriumindhold. 1 tablet indeholder 6,5 mmol natrium, som svarer til 380 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Træthed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Erytem.
Ikke kendt Svimmelhed.
Angioødem.
Hyperkolesterolæmi.
Ødemer.

Interaktioner

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 3711, 4122

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose - se Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen, oktober 2012. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 1.178 mg (kan dosisdisp.) 061122
30 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 1.178 mg (kan dosisdisp.) 061134
90 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1.178 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 24,3
filmovertrukne tabletter 1.178 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4122. Sivojelezova A, Koren G, Einarson A. Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome. J Womens Health (Larchmt). 2007; 16:345-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

15.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...