Prevenar 13®

J07AL02
 
 

Anvendelsesområder

 • Voksne
  • Vaccination mod invasiv sygdom og pneumoni forårsaget af Streptococcus pneumoniae type 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F og 23F.
 • Børn ≥ 6 uger
  • Vaccination mod: invasiv sygdom, pneumoni og akut otitis media forårsaget af Streptococcus pneumoniae type 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F og 23F.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension 

 • Består af oprensede kapselpolysaccharider fra 13 pneumokoktyper (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F og 23F).
 • 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder:
  • 4,4 mikrogram af polysaccharid type 6B
  • 2,2 mikrogram af hvert af de øvrige polysaccharidder.

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 1 dosis á 0,5 ml i.m.
  • Bemærk: Behov for revaccination ikke fastlagt.
 • Børn 6 uger-6 mdr.
  • 3 doser á 0,5 ml i.m.
  • 1. dosis gives i 3-måneders-alderen.
  • 2. og 3. dosis gives med et interval på mindst 1 md.
 • Præmature født < 37. svangerskabsuge
  • 4 doser á 0,5 ml i.m.
  • 1. dosis gives i 3-måneders-alderen, men kan også gives allerede i 6-ugers-alderen
  • 2. og 3. dosis gives med et interval på mindst 1 md.
  • 4. dosis gives i alderen 11-15 mdr.
 • Ikke vaccinerede børn 2-17 år
  • 1 dosis á 0,5 ml i.m.
 • Ikke vaccinerede børn 12-23 mdr.
  • 2 doser á 0,5 ml i.m. med et interval på mindst 2 mdr.
 • Ikke vaccinerede børn 7-11 mdr.
  • 2 doser á 0,5 ml i.m. med et interval på mindst 1 md.
  • En 3. dosis anbefales i alderen 12-23 mdr.

Stamcelletransplanterede 

 

Andre med forøget risiko for IPS (invasiv pneumokoksygdom) 

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært.

 

Bemærk: 

 • Ved trombocytopeni eller koagulopati kan s.c. injektion anvendes.
 • Børn, som er påbegyndt vaccination med 7-valent pneumokokvaccine, kan skifte til 13-valent pneumokokvaccine, uanset hvor mange vaccinationer de har fået.
 • Personer i alderen op til 17 år, som tidligere er vaccineret med en eller flere doser 7-valent pneumokokvaccine, kan vaccineres med en enkelt dosis 13-valent pneumokokvaccine.
 • Kan til tidligere vaccinerede (med denne 13-valente vaccine) børn i alderen 12-23 måneder gives samtidigt med meningogokpolysaccharid serogruppe AWCY-vaccine.
 • Personer, som har underliggende sygdomme, der kan disponere for invasiv pneumokoksygdom (fx seglcelleanæmi eller HIV, splenectomerede), bør have mindst 1 dosis 13-valent pneumokokvaccine. Det gælder også, selvom de tidligere er vaccineret med en/flere doser 23-valent pneumokokvaccine.


Beskyttelse 

 • Vaccinen yder beskyttelse mod de S. pneumoniae-serotyper, der er inkluderet i vaccinen. Børn vaccineret i børnevaccinationsprogrammet anses for at være beskyttet mod invasiv pneumokoksygdom forårsaget af de 13 typer, der indgår i vaccinen.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer eller difteritoksoid. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Den potentielle risiko for apnø og behovet for respiratorisk overvågning i 48-72 timer bør overvejes, når den primære immuniseringsserie administreres til børn, der er født meget for tidligt (født ≤ 28 ugers svangerskab), og især hos dem med respiratorisk umodenhed i anamnesen. Da fordelen ved vaccination er høj i denne gruppe spædbørn, bør vaccination ikke tilbageholdes eller udskydes.
 • Hvis vaccination med 23-valent pneumokokvaccine anses for hensigtsmæssig, skal 13-valente pneumokokvaccine gives først uanset tidligere pneumokokvaccinationsstatus.
 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
 • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Opkastning.
Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Artralgi*, Myalgi*.
Døsighed**, Irritabilitet**, Somnolens**.
Almindelige (1-10 %) Erytem.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfadenopati.
Kramper  (herunder feberkramper)**.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypotoniske-hyporesponsive episoder.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
Apnø***.
Dermatitis, Erythema multiforme.

* Bivirkninger, som kun er set hos voksne.
** Bivirkninger, som kun er set hos børn. 

*** Bivirkninger, som kun er set hos meget for tidligt fødte (≤ 28. svangerskabsuge) spædbørn. 

 

 • Bivirkninger ses mindre hyppigt hos voksne > 65 år end hos yngre voksne.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for 13-valent vacciner. For 23-polyvalent vaccine er der data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4367, 4368

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Alle kapselpolysacchariderne er kovalent bundet til CRM197-protein adsorberet til aluminiumphosphat.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjten skal omrystes kraftigt før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares højst 4 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende vaccine kasseres efter 4 dage.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 

 • Personer med:
  • Manglende milt eller dysfunktion af milten
  • Organtransplantation
  • Cohclear-implantation
  • Stamcelletransplantation
  • Likvorlækage
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Immunsuppression (fx ved HIV-infektion eller lymfom).
 • Personer < 18 år med:
  • Cyanotiske hjertesygdomme
  • Hjerteinsufficiens
  • Palliativ operation for hjertesygdom
  • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
  • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • Nefrotisk syndrom
  • Immundefekter, ekslusiv agammaglobulinæmi og SCID (Svær Kombineret Immundefekt).

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 030170
0,5 ml
817,10
(B) injektionsvæske, susp. 173521
0,5 ml (Abacus)
527,95
(B) injektionsvæske, susp. 196807
0,5 ml (2care4)
448,55
(B) injektionsvæske, susp. 464977
0,5 ml (Paranova)
50,45
(B) injektionsvæske, susp. 552928
0,5 ml (Orifarm)
530,00
(B) injektionsvæske, susp. 579077
10 x 0,5 ml
8.019,60

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

01.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...