Trospiumchlorid "Alternova"

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages mindst 30 min. før et måltid.
 • Nødvendigheden af fortsat behandling bør genvurderes med regelmæssige mellemrum på 3-6 måneder.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overv

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag.
  Depotkapsler er uegnede pga. manglende mulighed for dosisreduktion.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Børn < 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.

Risiko for antikolinerg belastning 

Trospium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Almindelige (1-10 %) Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Tørre slimhinder  (specielt i næsen).
Sjældne (0,01-0,1 %) Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Urinretention.
Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Artralgi.
Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*.

*Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10% ved behandling med trospiumchlorid. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist) med direkte afslappende virkning på glat muskulatur i det urogenitale system. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 % (tabletter) og ca. 7 % (depotkapsler). Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 10-20 timer (tabletter) og ca. 38 timer (depotkapsler).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 081114
60 stk. (blister)
181,50 6,05

Substitution

filmovertrukne tabletter 20 mg
Uraplex (Parallelimport), Trospiumchlorid, overtrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...