Betnovate

D07AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Atopisk dermatit.
 • Nummular dermatit (discoid eksem).
 • Prurigo nodularis.
 • Lichen simplex chronicus (neurodermatit) og lichen planus.
 • Seborroisk dermatit.
 • Irritativt kontakteksem eller allergisk kontaktdermatit.
 • Discoid lupus erythematosus.
 • Tillæg til systemisk steroidbehandling ved generaliseret erythroderma.
 • Reaktioner på insektbid.
 • Miliaria (varmeknopper).
 • Psoriasis (med undtagelse af meget udbredt plaque psoriasis).

 

Bemærk: 

 • Creme anvendes til tørre eller væskende hudpartier.

Dispenseringsform

Creme 0,1%. 1 g indeholder betamethasonvalerat svarende til 1 mg betamethason. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger.
 • Efter hver påføring bør der gå tilstrækkelig tid til at cremen er absorberet, inden der påføres et blødgørende middel.
 • Ved særlig resistente læsioner, som ved fortykket plaque psoriasis på albuer og knæ kan virkningen af betamethasonvalerat øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.
 • Efter bedring er konstateret, nedsættes hyppigheden af behandlingen, eller der skiftes til et mindre stærktvirkende præparat.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt og bør ikke seponeres brat, da der kan forekomme recidiv af hudlidelsen.
 • Hvis tilstanden forværres eller ikke bedres inden for 2-4 uger, skal behandlingen og diagnosen revurderes.

 

Bemærk: 

Manglende erfaring vedr. behandling af børn. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale-, bakterielle- eller svampeforårsaget infektioner (fx herpes simplex og varicella), medmindre infektionen behandles samtidig. 
 • Hudkløe (inkl. perianal og genital pruritus) uden inflammation.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet.
 • Må ikke anvendes på øjenlågene på grund af risikoen for okular toksicitet.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.
Hyperkorticisme*.
Alopeci.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).  

Interaktioner

 • Kortikoider i store doser (systemisk) kan nedsætte sulfonylurinstoffers hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 3711, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Indholdsstoffer

Betamethasoncreme  1 mg/g  (2care4) creme  1 mg/g  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Andre:
Paraffin, hvid blød : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Cetostearylalkohol : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Macrogoler : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Natriumdihydrogenphosphat : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Paraffinolie : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)
Renset vand : creme 1 mg/g  (2care4) , creme 1 mg/g  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 mg/g  (2care4) 054852
30 g
137,90
(B) creme 1 mg/g  (2care4) 084267
100 g
Udgået 23-08-2021
(B) creme 1 mg/g  (Orifarm) 529806
100 g
310,00
(B) creme 1 mg/g  (2care4) 505890
120 g
248,10

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...