Propyltiouracil "Medic"

H03BA02
 
 
Antithyroidt middel. Thiouracilderivat.

Anvendelsesområder

 • Tyrotoksikose
 • Tyrotoksisk krise.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg (delekærv) propylthiouracil. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad (3284). Som retningslinjer kan anføres: 

Meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise eller truende tyrotoksisk krise. 

 • Op til 800 mg dgl. fordelt på 3 doser på grund af den korte halveringstid.
 • Der aftrappes under månedlig kontrol til laveste vedligeholdelsesdosis i løbet af 1-3 måneder.

Lette tilfælde 

 • Initialt 200-300 mg dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50-100 mg dgl.
 • I enkelte tilfælde kræves initialt meget store doser, især ved store strumaer og tilfælde med forudgående iodbehandling (op til 2 g dgl.).
Referencer: 3284

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Ved opstået abnorm leverfunktion under behandlingen skal behandlingen seponeres. Patienten skal søge læge ved symptomer på leverpåvirkning (fx øvre abdominalsmerter, anoreksi, generel pruritus).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Feber.
Urticaria.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled).
Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter.
Hepatomegali, Leverpåvirkning*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Lymfadenopati.
Ototoksicitet.
Forværret struma.
Hypoproteinæmi, Levercellenekrose.
Systemisk lupuslignende syndrom.
Nefritis.
Interstitiel lungesygdom.
Allergisk vasculitis.
Ikke kendt Hepatitis, Leverinsufficiens.
Paræstesier.
Alopeci.

* Leverpåvirkningen er reversibel ved seponering. 

 

De thiouracilrelaterede bivirkninger skønnes ikke dosisafhængige i samme grad som de imidazolrelaterede bivirkninger.  

Interaktioner

Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi.  

Der er kliniske data for udfaldet af omkring 15.000 tusinde graviditeter eksponeret for propylthiouracil i graviditeten, heraf omkring mere end 2.000, som er skiftet fra carbimazol/ thiamazol til propylthiouracil i løbet af 1. trimester. I disse studier er der overordnet set en noget øget risiko for misdannelser af størrelsesordenen 4-7 %. Opgørelsen af disse data er dog i de store datasæt foretaget på en måde, som ikke tvangsfrit tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor. Mild neonatal hypotyroidisme er beskrevet i nogle studier med en frekvens på omkring 10 %.  

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 

 

FDA og Det Amerikanske Thyroidea Specialeselskab (ATA) har udtalt væsentlige forbehold for anvendelse af propylthiouracil under graviditeten på baggrund af en meget sjælden risiko for svær leverpåvirkning. Afledt heraf er der også nogen diskussion om, hvorvidt patienter i propylthiouracil bør skiftes tilbage til carmimazol/thiamazol efter 1. trimester. Evidensgrundlaget er lavt. 

 

Se diskussion under Thiouracilderivater og imidazolderivater

Referencer: 3177, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Har tillige en hæmmende virkning på deiodering af levothyroxin til liothyronin i de perifere væv. 

Begyndende virkning indtræder efter få timer.  

 

Farmakokinetik

 • Ca. 80 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 468447
100 stk.
223,75 2,24

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4196. Kahaly GJ, Bartalena L, Hegedüs L et al. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. Eur Thyroid J. 2018; 7:167-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30283735 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4197. Seo GH, Kim TH, Chung JH. Antithyroid Drugs and Congenital Malformations: A Nationwide Korean Cohort Study. Ann Intern Med. 2018; 168:405-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29357398 (Lokaliseret 25. januar 2019)


3177. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017; 27(3):315-89, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28056690 (Lokaliseret 15. juni 2017)


4198. Andersen SL, Lönn S, Vestergaard P et al. Birth defects after use of antithyroid drugs in early pregnancy: a Swedish nationwide study. Eur J Endocrinol. 2017; 177:369-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28780518 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4199. Song R, Lin H, Chen Y. Effects of methimazole and propylthiouracil exposure during pregnancy on the risk of neonatal congenital malformations: A meta-analysis. PLoS One. 2017; 12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28671971 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4200. Khan I, Okosieme O, Lazarus J. Antithyroid drug therapy in pregnancy: a review of guideline recommendations. Expert Rev Endocrinol Metab. 2017; 12:269-78, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30058885 (Lokaliseret 25. januar 2019)


3284. Ross DS, Burch HB, Cooper DS et al. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016; 26:1343-1421, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27521067 (Lokaliseret 25. januar 2018)


4195. Yoshihara A, Noh JY, Watanabe N et al. Substituting Potassium Iodide for Methimazole as the Treatment for Graves' Disease During the First Trimester May Reduce the Incidence of Congenital Anomalies: A Retrospective Study at a Single Medical Institution in Japan. Thyroid. 2015; 25:1155-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26222916 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4201. Gianetti E, Russo L, Orlandi F et al. Pregnancy outcome in women treated with methimazole or propylthiouracil during pregnancy. J Endocrinol Invest. 2015; 38:977-85, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840794 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4202. Li H, Zheng J, Luo J et al. Congenital anomalies in children exposed to antithyroid drugs in-utero: a meta-analysis of cohort studies. PLoS One. 2015; 10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974033 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4204. Akmal A, Kung J. Propylthiouracil, and methimazole, and carbimazole-related hepatotoxicity. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13:1397-406, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156887 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4203. Andersen SL, Olsen J, Wu CS et al. Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study. J Clin Endocrinol Metab. 2013; 98:4373-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24151287 (Lokaliseret 25. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...