Pondocillin®

J01CA02
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af ampicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af Neisseria gonorrhoeae.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg eller 700 mg pivampicillin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 år 

 • 350-700 mg 3-4 gange dgl. Dosis kan øges til 1.000 mg 3 gange dgl.
 • Ukompliceret gonoré forårsaget af penicillinfølsomme stammer af N. gonorrhoeae. 1.400 mg + 1 g probenecid som éngangsdosis.

  

Børn ≤ 6 år 

 • 35-70 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

Kontraindikationer

 • Mononukleose
 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner og cefalexin (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme.
Artralgi.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1 %) Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Anæmi, Leukopeni.
Pseudomembranøs colitis.
Drug fever.

Interaktioner

 • Ampicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Ampicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af ampicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Pivampicillin omdannes hurtigt til ampicillin, som har en veldokumeret god sikkerhedsprofil hos gravide. For pivampicillin er der data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3739, 3740

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1,5%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg.
 • Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes, (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Enterococcus faecalis
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave:
   • Haemophilus influenzae
   • Proteus mirabilis
   • E. coli
   • Helicobacter pylori
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Pivampicillin er et prodrug, der omdannes til den aktive form ampicillin under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pivampicillinfilmovertrukne tabletter  500 mgfilmovertrukne tabletter  700 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 090252
20 stk. (blister)
218,60 22,95
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 090263
30 stk. (blister)
319,45 22,36
(B) filmovertrukne tabletter 700 mg 450688
20 stk. (blister)
280,45 21,03
(B) filmovertrukne tabletter 700 mg 526394
30 stk. (blister)
412,25 20,61

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
NM5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  700 mg

Præg:
NM7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 700 mg
 
 
 

Referencer

3739. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(1):140-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483918 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3740. Larsen H, Nielsen GL, Sørensen HT et al. A follow-up study of birth outsome in users of pivampicillin during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000; 79(5):379-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10830765 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...