Selexid® filmovertrukne tabletter

J01CA08
 
 

Anvendelsesområder

Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg eller 400 mg pivmecillinamhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Urinvejsinfektioner 

 • Voksne
  • Akut cystitis
   200-400 mg 3 gange dgl. i 3 dage.
  • Akut pyelonefritis
   400 mg 3 gange dgl. i 10 dage.
 • Børn
  • 20 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.
  • Ved alvorlige infektioner kan gives dobbelt dosis.
 • Bemærk
  • Tabletterne skal tages med mindst et halvt glas vand pga. risiko for ulcerationer i øsofagus.

Kontraindikationer

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.
 • Strikturer i øsofagus og/eller obstruktive forandringer i gastro-intestinalkanalen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Ved porfyri, da der kan være risiko for akutte anfald af porfyri.
 • Pivmecillinam kan medføre fald i serum-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger, se Orientering til praktiserende læger om CTD blandt færinger bosat i Danmark.
 • Ved diarré under eller efter behandlingen bør risikoen for pseudomembranøs colitis overvejes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme.
Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion.

Klassebivirkninger relateret til β-laktamantibiotika omfatter: 

 • Forhøjet ALAT/ASAT, forhøjet bilirubin, neutropeni og eosinofili.

Interaktioner

 • Mecillinams baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Mecillinam kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af mecillinam.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.
 • Samtidig behandling med valproat eller andre lægemidler, som frigør pivalinsyre, bør undgås pga. risiko for øget udskillelse af carnitin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 40.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3742, 3743, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et estimat af udskillelse i modermælk. Generelt udskilles penicilliner kun i ringe grad i mælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker på gramnegative stave som fx:
  • E. coli
  • Klebsiella spp.
  • Enterobacter spp.
  • Salmonella spp.
  • Shigella spp.
  • Yersinia spp.

Farmakokinetik

 • Pivmecillinam er en prodrug, der omdannes til den aktive form mecillinam.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pivmecillinamfilmovertrukne tabletter  200 mgfilmovertrukne tabletter  400 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg 458349
20 stk. (blister)
117,55 17,63
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg 458356
30 stk. (blister)
164,80 16,48
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg 458422
100 stk. (blister)
595,20 17,86
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 054309
10 stk. (blister)
131,15 19,67
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 054321
15 stk. (blister)
183,45 18,35
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg 054332
20 stk. (blister)
215,75 16,18

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Penomax Orion Pharma, Pivmecillinam, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 400 mg
Penomax Orion Pharma, Pivmecillinam, filmovertrukne tabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
137,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 17
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3742. Nørgaard M, Skriver MV, Sørensen HT et al. Risk of miscarriage for pregnant users of pivmecillinam: a population-based case-control study. APMIS. 2008; 116(4):278-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397462 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3743. Vinther Skriver M, Nørgaard M, Pedersen L et al. Pivmecillinam and adverse birth and neonatal outcomes: a population-based cohort study. Scand J Infect Dis. 2004; 36(10):733-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15513399 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...