Galieve®

Galieve Cool Mint, Galieve Forte, Galieve Peppermint
A02BX13
 
 

Antirefluksmiddel til behandling af gastro-øsofageal refluks.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • Galieve® Peppermint, tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 80 mg calciumcarbonat, 250 mg natriumalginat og 133,5 mg natriumhydrogencarbonat.
 • Galieve® Cool Mint, oral suspension. 10 ml indeholder 160 mg calciumcarbonat, 500 mg natriumalginat og 267 mg natriumhydrogencarbonat.
 • Galieve® Cool Mint, oral suspension, brev. 10 ml indeholder 160 mg calciumcarbonat, 500 mg natriumalginat og 267 mg natriumhydrogencarbonat.
 • Galieve® Forte, oral suspension, brev. 10 ml indeholder 325 mg calciumcarbonat, 500 mg natriumalginat og 213 mg natriumhydrogencarbonat.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 2-4 tyggetabletter eller 10-20 ml oral suspension efter et måltid samt lige før sengetid, højst 4 gange dgl.

Bemærk: Tabletterne tygges grundigt. 

Kontraindikationer

Tyggetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

Natriumindhold: 

 • tyggetablet indeholder 2,65 mmol natrium, som svarer til ca. 155 mg natriumchlorid,
 • 10 ml oral suspension indeholder 6,2 mmol natrium, som svarer til ca. 360 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Skærpet indberetningspligt gælder kun for Galieve® Forte, oral suspension.  

Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Bronkospasme.

Interaktioner

 • Calcium kompleksbinder
  • estramustin
  • fluorchinoloner
  • jern
  • tetracycliner,
  så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Calcium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Alginsyre danner en viskøs opløsning med næsten neutral pH-værdi. Opløsningen ligger som et beskyttende lag oven på ventrikelindholdet og nedsætter herved tilbageløb til øsofagus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Oral suspension 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Indholdsstoffer

Calciumcarbonattyggetabletter  250+133,5+80 mgoral suspension  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+213+325 mg/10 ml
Natriumalginattyggetabletter  250+133,5+80 mgoral suspension  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+213+325 mg/10 ml
Natriumhydrogencarbonattyggetabletter  250+133,5+80 mgoral suspension  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+267+160 mg/10 mloral suspension, breve  500+213+325 mg/10 ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral suspension 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral suspension 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml
Smag:
Mint : tyggetabletter 250+133,5+80 mg, oral suspension 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+267+160 mg/10 ml, oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml
Andre:
Aspartam : tyggetabletter 250+133,5+80 mg
Macrogoler : tyggetabletter 250+133,5+80 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tyggetabletter 250+133,5+80 mg 571524
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggetabletter 250+133,5+80 mg 572798
48 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) oral suspension 500+267+160 mg/10 ml 564110
150 ml
ikke fast pris
(HF) oral suspension 500+267+160 mg/10 ml 565306
300 ml
ikke fast pris
(HF) oral suspension, breve 500+267+160 mg/10 ml 058241
4 stk.
ikke fast pris
(HF) oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml 463218
12 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Tyggetabletter  250+133,5+80 mg

Præg:
G, 250,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige, Spættet
Mål i mm: 13 x 13
tyggetabletter 250+133,5+80 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

07.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...