Isoniazid "OBA"

J04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose

 • Skal altid gives i kombination med et andet antituberkulosemidler.
 • Dog kan latent tuberkulose behandles med isoniazid som monoterapi (6 måneders behandling).
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (delekærv) isoniazid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 5 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, sædvanligvis 300 mg.
 • Børn > 3 mdr. 10 (10-15) mg/kg legemsvægt, højst 300 mg i døgnet.

 

Bemærk: Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder. 

Forsigtighedsregler

Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling, idet anfaldsfrekvensen kan øges.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Feber, Svimmelhed.
Forhøjede levertransaminaser.
Ataksi, Perifer neuropati.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Anæmi, Trombocytopeni.
Fulminant levercellenekrose.
Pellagra.
Kramper, Systemisk lupuslignende syndrom.
Psykose.

Interaktioner

 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin og triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Rifampicin kan øge levertoksiciteten af isoniazid.
 • Prednisolon kan nedsætte serumkoncentrationen af isoniazid, muligvis pga. øget renal clearance og øget omsætning i leveren.
 • Isoniazid kan øge clearance af theophyllin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 4341, 4342, 4343

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1% (data fra mødre, som også var i behandling med ethambutol og rifampicin). Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter eller ca. 160 minutter afhængig af genetisk betinget metaboliseringsvej.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 550095
50 stk.
195,95 3,92

Foto og identifikation

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...