Daxas®

R03DX07
 
 

Middel mod KOL. Fosfodiesterase-4-hæmmer. 

Anvendelsesområder

Svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med hoste og opspyt samt gentagne episoder med eksacerbation. Anvendes som vedligeholdelsesbehandling i tillæg til bronkodilaterende behandling. Kan ikke anvendes til behandling af akutte anfald. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mikrogram eller 500 mikrogram (filmovertrukne) roflumilast. 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mikrogram 1 gang dgl. 

Kontraindikationer

Moderat eller stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med roflumilast bør,pga. manglende erfaring, undgås ved alvorlige immunologiske lidelser (fx HIV-infektion, SLE og dissemineret sklerose), alvorlige akutte infektionssygdomme, kræftsygdomme (undtagen basalcellekarcinom) samt ved behandling med immunosupprimerende midler (bortset fra korttidsbehandling med systemiske kortikosteroider).
 • Der mangler erfaring ved latente infektioner (fx tuberkulose og virushepatitis) og hjerteinsufficiens (NYHA III-IV).
 • Forsigtighed ved psykiske lidelser, da der i kliniske studier er set en let øget hyppighed af suicidal adfærd. Behandling bør undgås ved tidligere depression med suicidal adfærd. 
 • Samtidig anvendelse af theophyllin frarådes pga. manglende erfaring.
 • Regelmæssig vægtkontrol anbefales for undervægtige patienter, da behandling kan være associeret med utilsigtet vægttab.

Bivirkninger

Bivirkningerne aftager ofte inden for de første ugers behandling. 

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Tremor.
Angst.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hæmatokeksi.
Angioødem.
Luftvejsinfektion.
Depression, Nervøsitet.
Gynækomasti.

Der er forekommet tilfælde af suicidal adfærd. 

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP1A2 og CYP3A4 øger den fosfodiesterase-4-hæmmende aktivitet. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin reducerer den fosfodiesterase-4-hæmmende aktivitet gennem induktion af cytokrom P450-enzymer, og lignende effekt kan forventes for andre kraftige induktorer (fx phenobarbital, carbamazepin, phenytoin). Samtidig anvendelse af kraftige cytokrom P450-induktorer bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer fosfodisesterase-4 (PDE4) og øger dermed mængden af cyclisk AMP intracellulært. Dette er vist at hæmme den lungeinflammation, som ses ved KOL. I dyremodeller har man kunnet vise positiv effekt på en række inflammatoriske mediatorer, oxidativt stress, mukociliær clearance og arvævsdannelse i luftvejene (remodelling). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4 til den aktive metabolit roflumilast-N-oxid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 8 timer for roflumilast-N-oxid og steady state efter ca. 6 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer for roflumilast-N-oxid.

Indholdsstoffer

Roflumilasttabletter  250 mikrogramfilmovertrukne tabletter  500 mikrogram

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mikrogram
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mikrogram
Andre:
Lactose : tabletter 250 mikrogram, filmovertrukne tabletter 500 mikrogram
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mikrogram

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt gives, når følgende betingelser alle er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har svær KOL, kronisk bronkitis og hyppige eksacerbationer (mindst 2 årligt), der nødvendiggør behandling med systemisk kortikosteroid (hyppigheden af eksacerbationer skal oplyses)
 • Patienten er i optimal medicinsk KOL-behandling (patientens øvrige lægemidler til behandling af KOL skal oplyses)
 • Ordination og kontrol af behandlingen skal ske i overensstemmelse med risikostyringsprogrammet for Daxas.

Bevillingen gælder 12 måneder. Ved ansøgning om forlængelse skal effekten af behandlingen beskrives, bl.a. i form af oplysninger om antal eksacerbationer før og efter behandling med Daxas. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 mikrogram (kan dosisdisp.) 398002
28 stk. (blister)
469,35 33,53
(B) filmovertrukne tabletter 500 mikrogram (kan dosisdisp.) 393417
30 stk. (blister)
501,70 16,72
(B) filmovertrukne tabletter 500 mikrogram (kan dosisdisp.) 069883
90 stk. (blister)
1.496,45 16,63
(B) filmovertrukne tabletter 500 mikrogram (kan dosisdisp.) 436939
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.494,85 16,61

Foto og identifikation

Tabletter  250 mikrogram

Præg:
D, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
tabletter 250 mikrogram
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mikrogram

Præg:
D
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,5 x 9,2
filmovertrukne tabletter 500 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...