Menveo

J07AH08
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe A, C, W135 eller Y.
 • Husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 10 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe A
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe C
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe W135
 • 5 mikrogram meningokokoligosaccharid gruppe Y.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml i.m.

 

Boostervaccination 

 • Ved fortsat risiko for eksponering gives 1 dosis a 0,5 ml igen efter 5 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i musculus deltoideus,

 

Forhold til andre vacciner 

 • Vaccinen kan gives samtidig med gul febervaccine, japansk encephalitisvaccine, hepatitis-A- og B-vaccine, meningokok B-vaccine, rabiesvaccine og tyfusvaccine.


Beskyttelse: 

 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for meningitis end de, der er forårsaget af meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.
 • Beskyttelse anses at vare i 5 år.
 • Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt; men boosterdosis bør overvejes til personer med fortsat risiko for invasiv meningokoksygdom gruppe A 12 mdr. efter seneste vaccination.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere  Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Der opnås ikke nødvendigvis beskyttelse mod alle meningokoktyper indeholdt i vaccinen hos alle vaccinerede.
 • Beskyttelse kan være utilstrækkelig hos immunkompromitterede personer.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved koagulationsforstyrrelser.
 • Vaccination bør om muligt udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
 • Trods vaccination er der fortsat øget risiko for invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis, gruppe A, C, W135 og Y hos personer:
  • med familiære komplementdefekter (fx C5- eller C3-defekter)
  • i behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (fx eculizumab), selvom de udvikler antistoffer efter vaccinationen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Kulderystelser.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Søvnighed.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Opkastning.
Feber  (≥ 38°C).
Artralgi.
Spiseforstyrrelser.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1 %) Lymfadenopati.
Ikke kendt Svimmelhed.
Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion).
Kramper.
Synkope.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og vaccination bør normalt udskydes, medmindre der foreligger en konkret ekspositionsrisiko.  

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at initiere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

 • Vaccinen indeholder oprensede oligosaccharider fra meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y.
 • Alle fire oligosaccharider er konjugeret til et Corynebacterium diphtheriae protein.

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,5 ml 555604
1 sæt
400,15
 
 

Revisionsdato

02.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...