Cefuroxim "Fresenius Kabi"

J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefuroximfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 750 mg eller 1.500 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 40 kg. 750-1.500 mg i.v. 3-4 gange i døgnet.
 • Børn < 40 kg.
  • Børn > 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser. Sædvanligvis 60 mg/kg legemsvægt/døgn til de fleste infektioner.
  • Børn < 3 uger. 30-100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion  

  Dosis i.v. (voksne)  

  GFR 10-20 ml/min.  

  750 mg i.v. 2 gange dgl.  

  GFR < 10 ml/min.  

  750 mg i.v. 1 gang dgl.  

  Hæmodialyse  

  750 mg i.v./i.m. efter hver dialyse  

  Peritonealdialyse  

  250 mg pr. 2 liter dialysevæske  

  CAVH eller high-flux-hæmofiltration*  

  750 mg 2 gange dgl.  

  * Ved low-flux hæmofiltration følges dosering svarende til GFR ovenfor.  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi 2-5%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold:
 • 1 hætteglas med 750 mg indeholder 1,8 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg natriumchlorid.
 • 1 hætteglas med 1,5 g indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til ca. 210 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi, Eosinofili, Neutropeni.
Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Drug fever.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Erythema multiforme.
Vasculitis.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Referencer: 3711, 3713

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4 % efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx
    • E. coli 
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer.
 • Ca. 95 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter (i.m.).
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske: 

 • Til i.v. injektion
  • 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opløses i mindst 6 ml eller 15 ml sterilt vand.
  • Injektionen gives over ca. 3 min.
 • Til i.m. injektion
  • 750 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opblandes i 3 ml sterilt vand og ryst forsigtigt for at danne en homogen suspension.
  • 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske bør ikke gives intramuskulært.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 750 mg eller 1.500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske opløses i mindst 6 ml eller 15 ml sterilt vand.
 • Opløsningen overføres til 50 ml eller 100 ml isotonisk glucose eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 5 timer opbevaret i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Cefuroximpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  750 mgpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1500 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 750 mg 079017
10 x 750 mg
97,55 39,02
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1500 mg 079142
10 x 1,5 g
137,90 27,58

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3713. Berkovitch M, Segal-Sacher J, Greenberg R et al. First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2000; 50(2):161-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10930968 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...