Granisetron "Stada"

A04AA02
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg eller 2 mg granisetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. 1 mg 2 gange dgl. eller 2 mg 1 gang dgl. i op til 5 døgn efter cytostatisk behandling. Den første dosis skal gives inden for 1 time før start af behandlingen.
 • Kvalme og opkastning efter stråleterapi
  Voksne. 2 mg 1 gang dgl. i op til 4 uger. Den første dosis skal gives 1 time før behandlingen indledes.


Bemærk: 

 • Der er begrænset klinisk erfaring vedr. børn.
 • Effekten af granisetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister. 

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Obstipation.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Diarré.
Forhøjede levertransaminaser.
Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Serotoninsyndrom.
Forlænget QT-interval.
Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af granisetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3-receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.
 • Ca. 12% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Granisetronfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  2 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 1 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 068579
10 stk. (blister)
724,30 144,86
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 068588
5 stk. (blister)
724,30 144,86

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
GS2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...