Xifaxan

A07AA11
 
 

Anvendelsesområder

 • 200 mg tabletter:
  Behandling af rejsediarré forårsaget af ikke-invasive bakterier.
 • 550 mg tabletter:
  Sekundær profylakse mod recidiverende manifest hepatisk encefalopati.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg eller 550 mg rifaximin. 

Doseringsforslag

Rejsediarré 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 200 mg hver 8. time i 3 dage.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

 

Hepatisk encefalopati 

 • Voksne. 550 mg 2 gange dgl.
 • Ved behandling i > 6 mdr. bør fordele/ulemper afvejes.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat leverfunktion

Hepatisk encefalopati: Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for rifamycin.
 • Ved hepatisk encefalopati: Tarmobstruktion.

Forsigtighedsregler

Rejsediarré 

 • Bør ikke anvendes mod rejsediarré med komplikationer som feber eller blodig afføring.
 • Bør pga. risiko for resistensudvikling ikke anvendes til profylakse mod rejsediarré.

 

Generelt: 

 • Til trods for minimal absorption kan rifaximin farve urinen orangerød.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi*.
Abdominalsmerter, Ascites*, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Artralgi*, Muskelkramper.
Hovedpine.
Depression.
Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Balanceforstyrrelser.
Candidiasis.
Faldtendens.
Hyperkaliæmi.
Kramper.
Hukommelsesbesvær.
Angst, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Pleuraekssudat.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dehydrering.
Rygsmerter.
Pneumoni*.
Cellulitis.
Cyanose, Hypertension, Hypotension*.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Dermatitis, Eksem.
Synkope.

* Er kun set i behandling til reduktion af recidiv af manifest hepatisk encefalopati. 

  

De fleste rapporterede bivirkninger skyldes formentlig grundsygdommen. 

Interaktioner

Hepatisk encefalopati: 

 • Rifaximins påvirkning af tarmfloraen kan nedsætte virkningen af orale østrogene kontraceptiva. (Derfor bør anvendes anden sikker prævention, især hvis østrogenindholdet er mindre end 50 mikrogram pr. dosis).
 • Ved samtidig brug af warfarin er rapporteret om både stigninger og fald i INR, og INR bør monitoreres nøje ved behandlingsstart og seponering af rifaximin. Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption er dog lav og en risiko for bivirkninger hos barnet skønnes lille. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Semisyntetisk derivat af rifamycin.
 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase. Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
 • Rifaximin er testet på ETEC (enterotoksigene E. coli ), EAggEC (enteroaggregative E. coli), Salmonella spp., Shigella spp., non-V Vibrio cholerae, Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Campylobacter spp. De isolerede bakterier havde en MIC90 på 32 mg/ml, et niveau, der formentlig nemt opnås i det intestinale lumen med baggrund i de høje koncentrationer af rifaximin i fæces, der er målt under behandling med terapeutisk dosering.
 • På grund af den meget lave absorption fra mave-tarmkanalen har rifaximin ingen klinisk effekt mod tarminvasive bakterier, selv om disse er følsomme in vitro.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Rifaximinfilmovertrukne tabletter  200 mgfilmovertrukne tabletter  200 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  550 mgfilmovertrukne tabletter  550 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) , filmovertrukne tabletter 550 mg, filmovertrukne tabletter 550 mg  (Orifarm)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) , filmovertrukne tabletter 550 mg, filmovertrukne tabletter 550 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 532497
12 stk. (blister)
Udgået 03-05-2021
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 408507
12 stk. (blister)
223,00 55,75
(B) filmovertrukne tabletter 550 mg (kan dosisdisp.) 109037
56 stk. (blister)
3.641,60 70,94
(B) filmovertrukne tabletter 550 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 539796
56 stk. (blister)
3.395,60 66,15

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Normix (Parallelimport), Rifaximin, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 10
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  550 mg

Præg:
RX
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 550 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...