Klorzoxazon "DAK"

M03BB03
 
 
Muskelrelaksans med hæmmende virkning på spinale polysynaptiske reflekser. Fortrinsvis anvendt ved fysiurgiske lidelser.

Anvendelsesområder

Akutte muskelspasmer af lokal oprindelse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg (delekærv) chlorzoxazon. 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Initialt 250-500 mg 3-4 gange dgl. indtil bedring.
  • Vedligeholdelsesdosis. 250 mg 3 gange dgl.

Børn 

  • 20 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på flere doser.

 

Bemærk 

  • Kan evt. knuses.
  • Kan tages med eller uden mad.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Svimmelhed, Træthed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt fastlagt, men chlorzoxazon betragtes som et centralt virkende muskelrelaksans og påvirker således ikke musklerne direkte. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
  • Metaboliseres i leveren via CYP2E1.
  • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 593511
25 stk.
97,00 23,28
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 086826
100 stk.
251,00 15,06

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

22.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...