Gonapeptyl®

L02AE04
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid. 

Anvendelsesområder

Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme den endogene gonadotropin sekretion. Se endvidere GnRH-agonister

 

Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til infertilitet og behandling med assisteret befrugtning. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 100 mikrogram triptorelinacetat. 

Doseringsforslag

Daglig dosis. 0,1 mg s.c. dagligt i den nederste del af maveregionen. 

 • Behandling indledes på 21. cyklusdag.
 • Behandlingen fortsættes sædvanligvis i 2-3 uger. Derefter påbegyndes stimulation med gonadotropin, samtidig med at triptorelin doseringen fortsættes.
 • Behandlingen fortsættes under FSH- eller hMG-stimulationen, indtil ovulation fremkaldes med et hCG-præparat. Den totale behandlingsvarighed er normalt 4-7 uger.

 

Bemærk

 • De daglige injektioner kan administreres af patienten efter instruktion.
 • Injektionsstedet bør varieres for at forebygge lipoatrofi.
 • Film om brug af den fyldte engangssprøjte kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for gonadotropin-releasing hormon (GnRH) eller andre GnRH-analoger. 

Forsigtighedsregler

 • Efter den første administration tilrådes det, at patienten holdes under lægelig observation i 30 minutter for at sikre, at der ikke opstår allergiske eller allergilignende reaktioner efter injektionen.
 • Længerevarende anvendelse af GnRH-agonister kan forårsage en reduktion i knogledensitet.
 • Der skal især udvises forsigtighed hos patienter med øget risiko for osteoporose.
 • Forsigtighed ved humørændringer, herunder depression.

Bivirkninger

Lokale reaktioner efter injektion. 

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Hovedpine.
Vaginalblødning.
Almindelige (1-10%) Ovarie-hyperstimulationssyndrom.
Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Bækkensmerter, Rygsmerter.
Ovariecyster.
Dysmenoré.
Pharyngitis.
Hedeture.

8-14 dage efter start af nedregulering ses normalt en tilbagetrækningsblødning. Der er endvidere set kraftesløshed, søvnforstyrrelser, følelsesmæssig labilitet, nedsat libido, vaginal tørhed, ovarieforstørrelse, menoragi, metroragi, dyspareuni, mastalgi, synsforstyrrelser, dyspnø, hudkløe, øget svedtendens, muskelkramper, artralgi, vægtøgning samt hypersensitivitet, urticaria og angioødem. Frekvenser er ukendt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Ikke-hormonel prævention bør benyttes under den første måned af behandlingen, da ægløsning kan blive udløst af den initiale frigivelse af gonadotropiner. Prævention bør også benyttes fra 4 uger efter den sidste injektion, indtil menstruation er vendt tilbage, eller indtil anden svangerskabsforebyggende metode er etableret. 

 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 måneds karantæne).

Doping

Anvendelse af triptorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed tæt på 100% efter s.c. injektion.
 • Halveringstid 3-5 timer, dog ca. 8 timer ved alvorlig lever- og nyreskade.
 • Udskilles gennem leveren og nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-5. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml 099733
7 stk. a 1 ml
346,40 49,49

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  0,1 mg/ml

Mål i mm: 125 x 14
Gonapeptyl® i fyldt injektionssprøjte
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Gonapeptyl® i fyldt injektionssprøjte
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...