Anastrozol "Accord"

L02BG03
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Fremskreden postmenopausal hormonreceptor-positiv mammacancer.
 • Adjuverende behandling af postmenopausal hormonreceptor-positiv tidlig invasiv mammacancer.

Anastrozol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg anastrozol. 

Doseringsforslag

1 mg dgl. 

 

Varighed:  

 • Adjuverende: 5 år
 • Metastatisk sygdom: Indtil progression af tumor.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Anastrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Forsigtighedsregler

1 mg dgl. 

 

Varighed:  

 • Adjuverende: 5 år
 • Metastatisk sygdom: Indtil progression af tumor.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Kraftesløshed.
Artralgi, Artritis, Osteoporose.
Hovedpine.
Hudkløe.
Hedeture.
Almindelige (1-10%) Diarré, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.
Forhøjede leverenzymer.
Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Knoglesmerter, Myalgi.
Karpaltunnelsyndrom, Paræstesier.
Somnolens.
Vaginal tørhed, Vaginalblødning.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Hypercalcæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Erythema multiforme.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af anastrozol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter ca. 7 døgn.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 40-50 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 587810
98 stk. (blister)
69,45 0,71

Substitution

filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastelb STADA Nordic, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Medical Valley" Medical Valley, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Anastrozol "Sandoz" Sandoz, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
Arimidex AstraZeneca, Anastrozol, filmovertrukne tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
AHI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 6,3
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

01.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...