Lacrofarm® Junior

A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Kronisk obstipation.  

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 23,3 mg kaliumchlorid, 6,563 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchlorid og 89,3 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Børn 2-11 år 

 • Børn 7-11 år.Initialt 2 enkeltdosisbeholdere (Junior) dgl.
 • Børn 2-6 år.Initialt 1 enkeltdosisbeholder (Junior) dgl.
 • Bemærk:
  • Maksimal daglig dosis til børn er 4 enkeltdosisbeholdere.
  • Anbefales ikke til børn under 5 år til behandling af refraktær obstipation.
  • Anbefales ikke til børn under 2 år til behandling af kronisk obstipation.
  • Erfaring savnes vedr. behandling over 4 uger af børn eller omfattende, gentagen brug.

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  1 enkeltdosisbeholder indeholder 4,06 mmol natrium, som svarer til 238 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, dyspnø).
Ikke kendt Elektrolytforstyrrelser  (primært hyperkaliæmi og hypokaliæmi).
Perifere ødemer.

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning 

Elektrolyt 

mmol/enkeltdosisbeholder 

mmol/l 

Chlorid 

3,31 

53 

Hydrogencarbonat 

1,06 

17 

Kalium 

0,34 

5,4 

Natrium 

4,06 

65 

 

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • 1 enkeltdosisbeholder tilsættes 62,5 ml vand.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C).

 

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

 

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes ud over denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) pulver til oral opløsning  (junior)   (Orifarm Generics) 117490
30 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 535656
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Movicol Junior Neutral Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

22.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...