Trajenta

A10BH05
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med insulin (med eller uden metformin), når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg linagliptin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5 mg 1 gang dgl.
 • Ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin kan lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal linagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) Forhøjet plasma-lipase.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancreatitis.
Angioødem.
Bulløs pemfigoid.

* Hypoglykæmi forekommer ved anvendelse i kombination med et sulfonylurinstof. Dosisreduktion af sulfonylurinstof kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi. 

Interaktioner

 • Rifampicin reducerer AUC for linagliptin med ca. 40%, og dermed reduceres effekten af linagliptin formentlig. Andre potente induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein kan muligvis have lignende effekt.
 • Øget risiko for hypoglykæmi ved kombination med sulfonylurinstof og insulin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Linagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5 time.
 • Metaboliseres kun i ringe grad til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid >100 timer.
 • Effektiv plasmahalveringstid ca. 12 timer ved steady state.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne, resten med fæces.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 091493
30 stk. (blister)
432,65 14,42
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 413759
60 stk. (blister) (Paranova)
932,05 15,53
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 518897
90 stk. (blister)
1.122,00 12,47
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 592537
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.252,00 13,91
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 379190
100 stk. (blister) (2care4)
1.274,40 12,74

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
D5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...