Gangiden®

Gangiden Neutral
A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbrev indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Gangiden® Neutral, pulver til oral opløsning. 1 enkeltdosisbrev indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation

 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Sædvanligvis 1 enkeltdosisbrev 1-3 gange i døgnet.
  • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages. Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.

 

Svær obstipation

 • Voksne og børn 12 år
  • Sædvanligvis 8 enkeltdosisbreve i løbet af 6 timer.
  • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  1 enkeltdosisbrev indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Hudkløe.
Perifere ødemer.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, dyspnø).
Elektrolytforstyrrelser  (primært hyperkaliæmi og hypokaliæmi).
Ikke kendt Dehydrering.

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse præparater (Movicol® Chokolade) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning 

Elektrolyt 

mmol/enkeltdosisbrev 

mmol/l 

Chlorid 

6,63 

53 

Hydrogencarbonat 

2,13 

17 

Kalium 

0,63 

Natrium 

8,13 

65 

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Pulveret i 1 enkeltdosisbrev opløses i 125 ml vand.


Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning kan opbevares i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Kaliumchloridpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning
Macrogol 3350pulver til oral opløsningpulver til oral opløsning
Natriumchloridpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning
Natriumhydrogencarbonatpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning

Hjælpestoffer

Smag:
Appelsin : pulver til oral opløsning 
Citron : pulver til oral opløsning 
Lime : pulver til oral opløsning 

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) pulver til oral opløsning 599565
10 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 562414
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 143718
20 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 059511
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 378800
50 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 413944
100 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning 377059
100 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Lacrofarm Orifarm Generics, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Movicol Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Moxalole Mylan, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

09.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...