Zoviduo®

D06BB53
 
 

Antiviralt kemoterapeutikum. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler, kombineret med naturligt glukokortikoid (gruppe I). 

Anvendelsesområder

Behandling af tidlige tegn og symptomer på tilbagevendende herpes labialis hos immunkompetente voksne og unge. 

Dispenseringsform

Creme. 1 gram indeholder 50 mg aciclovir og 10 mg hydrocortison. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. Cremen påføres 5 gange dgl. på læber eller i ansigtet, hver 3.-4. time i døgnets vågne timer, i 5 dage. 

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 12 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir, valganciclovir eller indholdsstoffer.
 • Hudlæsioner, som skyldes andre vira end herpes simplex, svampeinfektioner, bakterielle eller parasitære infektioner.

Forsigtighedsregler

 • Slimhindekontakt (fx øjne, mundhule, næse eller kønsdele) bør undgås.
 • Bør ikke anvendes hos stærkt immunkompromiterede patienter (AIDS-patienter eller transplanterede patienter), da en forøget risiko for resistensudvikling over for aciclovir ikke kan udelukkes hos disse patienter.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tør hud.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kontaktdermatitis.
Erytem.
Ikke kendt Sløret syn.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er data for mere end 3.000 kvinder eksponeret for lokal aciclovir i første trimester uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For topikalt administrerede glukokortikoider er den systemiske eksponering lav ved applikation på små hudflader. 

Referencer: 3711, 4045, 4046, 4052, 4053

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Aciclovir 

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Hydrocortison 

Svagt virkende glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:  

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) creme 50 mg/g+10 mg/g 538119
2 g
63,95

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 17. december 2018)


4052. Ratanajamit C, Vinther Skriver M, Jepsen P. Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: a population-based observational study. Scand J Infect Dis. 2003; 35(4):255-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12839155 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.03.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...