Minodiab

A10BB07
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg glipizid. 

Doseringsforslag

 

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 2,5 mg dgl. stigende med 2,5 mg hver 3.-5. dag.
 • Vedligeholdelsesdosis. 2,5-15 mg dgl.
 • Døgndoser > 15 mg deles i 2 doser, som tages morgen og aften.
 • Døgndoser > 15 mg giver sjældent yderligere effekt.

 

Bemærk 

 • Tabletterne skal indtages 30 minutter før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Svimmelhed.
Kolestase.
Tremor.
Eksem, Erytem.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hyponatriæmi, Porfyri.
Konfusion.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Dermatitis.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1- 2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glipizid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 172896
100 stk. (blister)
273,30 5,47
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 122419
300 stk. (blister)
686,15 4,57

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  5 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...