Naratriptan "Teva"

Naratriptan Teva
N02CC02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg naratriptan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 2,5 mg.  

 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5 mg efter mindst 4 timer. Maksimal døgndosis 5 mg.

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletterne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Voksne. Døgndosis højst 2,5 mg.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Døgndosis højst 2,5 mg ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige neurologiske lidelser som årsag til hovedpinen bør udelukkes, inden behandling iværksættes.
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan påvirkes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Paræstesier.
Døsighed.
Varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Hypertension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Myokardieinfarkt.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Ansigtsødem.
Iskæmiforandringer i ekg.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af naratriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af naratriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Referencer: 3711, 4252, 4253, 4254

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkning indtræder efter ca. 1 time.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres delvist i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Naratriptanfilmovertrukne tabletter  2,5 mgfilmovertrukne tabletter  2,5 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 089868
6 stk. (blister)
80,05 13,34
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193423
6 stk. (blister)
78,70 13,12
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 449092
18 stk. (blister)
246,80 13,71
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 523772
18 stk. (blister)
248,15 13,79

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Naratriptan "Abacus Medicine" (Parallelimport), Naratriptan, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
NT, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 9,5 x 9,5
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4252. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015; 55:490-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4253. Ephross SA, Sinclair SM. Final results from the 16-year sumatriptan, naratriptan, and treximet pregnancy registry. Headache. 2014; 54:1158-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24805878 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4254. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan exposure during pregnancy and the risk of major congenital malformations and adverse pregnancy outcomes: results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Headache. 2010; 50:563-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132339 (Lokaliseret 7. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...