Dasselta®

R06AX27
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg desloratadin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år. Forsigtighed tilrådes. Initialdosis kan evt. nedsættes til 5 mg hver 2. dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Aerius® oral opløsning: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved mulig øget risiko for kramper - fx kramper i anamnesen eller i familien eller ved anvendelse til små børn.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Desloratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Træthed.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Kramper.
Hallucinationer, Hyperaktivitet, Somnolens.
Ikke kendt Forlænget QT-interval*.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet.
Fotosensibilitet.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Feber, diarré og søvnløshed er set som almindelige bivirkninger hos børn under 2 år. 

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin. 

AUC for desloratadin kan øges med 50% ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er for desloratadin data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For loratadin er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af Aerius® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 3711, 3914, 3915, 3916, 3917, 4874

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5 %. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af Aerius® (oral opløsning) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin.Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 27 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug .

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 422099
10 stk. (blister)
Udgået 23-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 571063
30 stk. (blister)
77,90 2,60
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 188829
100 stk. (blister)
111,00 1,11

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Aerius Organon Denmark, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Actavis" TEVA, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4874. Andersson NW, Poulsen HE, Andersen JT. Desloratadine Use During Pregnancy and Risk of Adverse Fetal Outcomes: A Na-tionwide Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32142963 (Lokaliseret 17. april 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3914. Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2008; 31(9):775-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3915. Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV. Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort. Am J Ther. 2006; 13(4):320-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3916. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001. Morb Mortal Wkly Rep. 2004; 53(10):219-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3917. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(6):1239-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...