Dificlir

A07AA12
 
 

Antibiotikum med virkning på intestinale infektioner med Clostridioides difficile. 

Anvendelsesområder

Clostridioides difficile-infektioner (CDI), såkaldt C. difficile-associeret diarré

 

Bemærk: Begrænsede kliniske data ved pseudomembranøs colitis og fulminant eller livstruende CDI. Forsigtighed tilrådes. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg fidaxomicin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn med legemsvægt ≥ 12,5 kg. 200 mg 2 gange dgl. i 10 dage. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 år. Tabletter kan ikke anvendes til børn med legemsvægt < 12 kg, da de skal have nedsat dosis. 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved alvorlig allergisk reaktion afbrydes behandlingen
 • Forsigtighed ved kendt allergi over for makrolider
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder angioødem og dyspnø).

Interaktioner

Ved samtidig brug af potente hæmmere af P-glykoprotein, fx: 

 • Amiodaron
 • Ciclosporin
 • Clarithromycin
 • Dronedaron
 • Erythromycin
 • Itraconazol
 • Verapamil


kan den maksimale plasmakoncentration stige 4 gange for fidaxomicin og 9,5 gange for den primære fidaxomicin-metabolit OP-1118. Kombination bør undgås. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Lokaltvirkende makrolid med et smalt antibakterielt spektrum over for C. difficile.
 • Hæmmer RNA-syntesen ved bakteriel RNA-polymerase.
 • Tarmflora:
  • Behandling med fidaxomicin synes ikke at påvirke koncentrationen af Bacteroides eller andre betydende mikroorganismer i fæces ved Clostridioides difficile-infektion.
 • Resistens:
  • Der er ingen kendte overførbare elementer, som kan føre til resistens over for fidaxomicin. Der er heller ikke fundet krydsresistens med andre antibiotika inkl. β-lactamer, makrolider, metronidazol, quinoloner, rifampicin og vancomycin.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden er ukendt.
 • Plasmahalveringstid 8-10 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 463424
20 stk. (blister) (Orifarm)
15.676,30 1.567,63
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 497012
20 stk. (blister)
15.673,95 1.567,40

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
FDX, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 13,5
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...