Kodamid® "DAK"

N02BA75
 
 
Svagt virkende analgetikum med codein.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 50 mg caffein, 150 mg propyphenazon, 250 mg salicylamid og 80 mg magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 1-2 tabl. højst 3 gange dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. propyphenazon. 

Dosisjustering

 • GFR 10-50 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Codein metaboliseres i leveren til det aktive morphin. Forsigtighed og evt. dosisjustering ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for pyrazolonderivater
 • Porfyri (pga. propyphenazon)
 • Børn < 15 år.
 • Børn 15-18 år. Kontraindiceret i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger (pga. indholdet af codein).
 • Se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anafylaktisk reaktion.
Respirationsdepression.
Meget sjældne (< 0,01%) Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Codeins hæmmende virkning på CNS forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol.
 • Salicylamid hæmmer trombocytfunktionen. Kombination med orale antikoagulantia bør derfor undgås. Virkningen af methotrexat kan forstærkes.
 • Magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for propylphenazon, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. 

 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

 • Phenazon: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt.
 • Codein: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 8%. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morfin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias).
 • Salicylamid: Der findes ingen data.
 • Magnesiumoxid: Den systemiske absorption er ringe.

 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Domineres af salicylamid, se endvidere Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Farmakodynamik

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

Codein 

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morphin.

Magnesiumoxid 

 • Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende.

Propyphenazon 

 • Hæmmer prostaglandinsyntesen. Har antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Salicylamid 

 • Amid af salicylsyre, der virker analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk.

Farmakokinetik

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til 3 aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Codein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden er ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morfin. Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morfin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af codein.
 • Plasmahalveringstid 2,5-3 timer.

Magnesiumoxid 

 • Ca. 10% absorberes fra mave-tarmkanalen.

Propyphenazon 

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden er ca. 75% pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Salicylamid 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg (kan dosisdisp.) 113612
20 stk.
74,60

Foto og identifikation

Tabletter  250 +9,6 +50 +150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 17,1
tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...