Triesence®

S01BA05
 
 

Anvendelsesområder

Visualisering under vitrektomi. Kun til diagnostisk brug. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 40 mg triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Intravitrealt. 1-4 mg svarende til 25-100 mikroliter injektionsvæske (40 mg/ml).  

  

Bemærk:  

 • Må kun anvendes af oftalmolog med erfaring i intravitreale injektioner under aseptiske forhold. 
 • Må ikke gives i.v.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.

Kontraindikationer

 • Aktiv okulær herpes simplex.
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Kun til diagnostisk brug.
 • Risikoen for kortikosteroidinduceret forhøjet intraokulært tryk (IOP) er øget hos prædisponerede patienter (fx patienter med diabetes).
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Forhøjet intraokulært tryk.
Ikke kendt Blødning* (i glaslegeme, subretinal eller intraretinal).
Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis*, Corneal abrasio*, Corneaødem* (cystisk, makulært eller kornealt), Endophthalmitis, Iris synechia*, Katarakt*, Korneal uklarhed*, Linsesubluksation*, Nethindeløsning*, Retinopati*, Sløret syn.

*De nævnte bivirkninger skyldes sandsynligvis det kirurgiske indgreb og ikke selve lægemidlet, men en årsagssammenhæng kan ikke udelukkes. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske biotilgængelighed efter intravitreal administration er lav. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske biotilgængelighed efter intravitreal administration er lav. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Efter intravitreal injektion giver spredning af uopløselige triamcinolonacetonid-partikler kontrast i forhold til det gennemsigtige glaslegeme og membranerne.
 • Anvendes under vitrektomi for at visualisere glaslegemet og de patologiske epiretinale membraner.

Farmakokinetik

Halveringstid i kammervæsken efter vitrektomi er 3-26 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,2-7,9. 

  

Håndtering 

 • Bør omrystes kraftigt i 10 sekunder inden brug.
 • Kan fortyndes jf. information i pkt. 4.2 i produktresumé.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 40 mg/ml 412915
1 ml
923,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.10.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...