Inlyta®

L01EK01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskredent renalcellekarcinom efter behandlingssvigt med sunitinib eller cytokiner.

Axitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg, 3 mg, 5 mg eller 7 mg axitinib. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 5 mg 2 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis fastsættes ud fra graden af bivirkninger og kan øges med mindst 2 ugers intervaller til først 7 mg 2 gange dgl. og siden til højst 10 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør ikke øges, hvis patienten er i antihypertensiv behandling eller har blodtryk > 150/90 mmHg.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Tabletterne skal synkes hele og skal tages konsekvent med eller uden mad.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret inden behandlingsstart. Udvikles alvorlig hypertension, bør behandlingen midlertidigt afbrydes og genstartes med lavere dosis, når blodtrykket er normaliseret.
 • Forsigtighed ved tidligere tromboemboliske hændelser.
 • Der monitoreres jævnligt for symptomer på hjerteinsufficiens, som kan kræve midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen.
 • Thyroideafunktionen skal kontrolleres inden behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen.
 • Udvikles nefrotisk syndrom, skal axitinib seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Blødning.
Hypotyroidisme.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kraftesløshed, Mucositis, Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Talebesvær.
Proteinuri.
Dyspnø, Hoste.
Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Polycytæmi, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens.
Tinnitus.
Hypertyroidisme.
Fistler, Flatulens, Gastro-intestinal perforation, Hæmorider.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinin.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi.
Myalgi.
Nyresvigt.
Pharyngitis.
Alopeci, Erytem, Hudkløe.
Tromboemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Neutropeni.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom  (PRES).
Hypertensiv krise.
Ikke kendt Aortaaneurisme.

Interaktioner

 • Axitinib metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af såvel potente hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice) som induktorer (fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon) af disse CYP-enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-1,-2 og -3 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 1, 2 og 3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 og CYP3A5 og i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19. 

Indholdsstoffer

Axitinibfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  3 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  7 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 7 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 7 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 3 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 7 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 103854
56 stk. (blister)
7.374,80 1.316,93
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 400902
56 stk. (blister) (Paranova)
7.817,85 1.396,04
(BEGR) filmovertrukne tabletter 3 mg 039471
56 stk. (blister)
22.090,80 1.314,93
(BEGR) filmovertrukne tabletter 3 mg 169725
56 stk. (blister) (Paranova)
23.285,35 1.386,03
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg 025942
56 stk. (blister) (Paranova)
38.752,85 1.384,03
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg 599010
56 stk. (blister)
36.806,80 1.314,53
(BEGR) filmovertrukne tabletter 7 mg 147794
56 stk. (blister)
51.522,75 1.314,36
(BEGR) filmovertrukne tabletter 7 mg 396817
56 stk. (blister) (Paranova)
54.354,85 1.386,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
1 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 4 x 9
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  3 mg

Præg:
3 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6,4 x 6,4
filmovertrukne tabletter 3 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
XNB, 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7 mg

Præg:
7 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,5 x 10,4
filmovertrukne tabletter 7 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...