Omestad

A02BC01
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 10 mg eller 20 mg omeprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 2 år med legemsvægt > 20 kg. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger. Dosis kan øges til 40 mg 1 gang dgl.
  Langtidsbehandling. 10 mg 1 gang dgl.
 • Børn > 1 år med legemsvægt 10-20 kg. 10 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 20 mg 1 gang dgl.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20(-40) mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.
 • Børn > 4 år. 10 mg (børn 15-30 kg) eller 20 mg (børn > 30 kg) 2 gange dgl. i 1 uge.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.

 

Aspirationsprofylakse 

 • Voksne. 40 mg aftenen før kirurgisk indgreb og 40 mg om morgenen inden indgrebet.


Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Enterokapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i koldt vand eller frugtjuice umiddelbart før indtagelse.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion bør overvejes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Øget risiko for knoglebrud*.
Paræstesier.
Somnolens.
Dermatitis.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Sløret syn.
Stomatitis.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hyponatriæmi.
Artralgi.
Agitation, Depression, Konfusion.
Interstitiel nefritis.
Bronkospasme.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Pancytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Muskelsvaghed.
Hepatisk encefalopati.
Aggressivitet, Hallucinationer.
Gynækomasti.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Colitis.
Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Omeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af omeprazol.
 • Omeprazol nedsætter virkningen af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Omeprazol nedsætter plasmakoncentrationen af clozapin ved induktion af CYP1A2.
 • Omeprazol øger plasmakoncentrationen af methotrexat og carbamazepin, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Omeprazol øger plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx moclobemid, diazepam og phenytoin, og dosisreduktion kan være nødvendig, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og dabrafenib.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af omeprazol ved hæmning  af CYP2C19 og CYP3A4; halvering af omeprazoldosis anbefales ved omeprazoldoser > 40 mg dgl.
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af omeprazol ved induktion af CYP2C19 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen) i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Omeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Indholdsstoffer

Omeprazolenterokapsler  10 mgenterokapsler  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterokapsler 10 mg, enterokapsler 20 mg
Titandioxid (E171) : enterokapsler 10 mg, enterokapsler 20 mg
Andre:
Macrogoler : enterokapsler 10 mg, enterokapsler 20 mg

Firma

Tilskud

Enterokapsler 10 mg i pakninger≤ 28 stk. 

 • Klausuleret tilskud ved symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) enterokapsler 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 516785
15 stk.
68,70 10,49
(B) enterokapsler 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 386777
60 stk.
49,45 1,65
(B) enterokapsler 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 078697
30 stk.
25,85 0,86
(B) enterokapsler 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 111365
56 stk.
46,40 0,83
(B) enterokapsler 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 392577
60 stk.
30,95 0,52
(B) enterokapsler 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 429482
100 stk.
60,40 0,60
(B) enterokapsler 20 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 595064
105 stk.
31,20 0,30

Substitution

enterokapsler 10 mg
Omeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Omeprazol, enterokapsler 10 mg
Primzol (Parallelimport), Omeprazol, enterokapsler 10 mg
 
enterokapsler 20 mg
Losec Cheplapharm, Omeprazol, enterotabletter 20 mg
Omeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Omeprazol, enterokapsler 20 mg Genordn. J
Omeprazol "Sandoz" Sandoz, Omeprazol, enterokapsler 20 mg Genordn. J
Omeprazole "Teva" TEVA, Omeprazol, enterokapsler 20 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  10 mg

Præg:
OM, 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 15,2
enterokapsler 10 mg
 
 
 

Enterokapsler  20 mg

Præg:
OM, 20
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 17,5
enterokapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...