Brimonidintartrat "2care4"

S01EA05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel

Anvendelsesområder

 • Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, hvor lokalbehandling med β-blokker er kontraindiceret 
 • Kan endvidere anvendes som supplerende behandling, når det intraokulære tryk (IOP) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat (svarende til 1,3 mg brimonidin). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Hvis behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Børn (> 2 år) skal behandles med forsigtighed, og de bør overvåges nøje på grund af risiko for somnolens.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år
 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger:
  • behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva
  • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlige eller instabile og ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Ortostatisk hypotension
 • Depression
 • Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være kompromitteret.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Mundtørhed.
Træthed.
Allergiske reaktioner.
Hovedpine.
Apati.
Almindelige (1-10 %) Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Ændret syn  (nedsat evne til at skelne farver i det blågrønne og violette område), Øjentørhed.
Gastro-intestinale gener, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Lokal irritation i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Iritis.
Hypertension, Hypotension, Synkope.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml  (2care4) 385277
5 ml
124,40 4,98
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml  (2care4) 582211
3 x 5 ml
240,00 3,20

Substitution

øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Alphagan Allergan, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "1A Farma" 1A Farma, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Glaudin Viatris, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...