Rapiscan

C01EB21
 
 

Diagnostikum til myokardiescintigrafi. 

Anvendelsesområder

Til diagnostisk brug. Farmakologisk provokation af iskæmi ved radionuklear undersøgelse af myokardieperfusionen (myokardiescintigrafi) hos voksne, som ikke kan opnå tilstrækkelig fysisk stressbelastning. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (5 ml) indeholder 0,4 mg regadenoson. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,4 mg (5 ml) i.v. i perifer vene over 10 sekunder efterfulgt af 5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Efter 10-20 sekunder injiceres det radioaktive lægemiddel.
 • Må kun gives 1 gang i løbet af 24 timer.

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad eller sinusknudedysfunktion, med mindre patienten har velfungerende pacemaker
 • ustabil angina pectoris
 • svær hypotension
 • dekompenseret hjerteinsufficiens.

 

Forsigtighedsregler

Bør kun anvendes under kontinuerlig ekg-overvågning i sygehusregi. 

 

Risiko for alvorlig hypotension kan være større hos patienter med autonom dysfunktion, hypovolæmi, venstre hovedstammestenose, stenotisk klapsygdom, pericarditis, perikardieansamling eller carotisstenose med cerebrovaskulær insufficiens. 

 

Forsigtighed ved : 

 • forlænget QT-interval
 • nyligt myokardieinfarkt
 • ukontrolleret hypertension
 • tidligere atrieflimren eller -flagren
 • kendt eller mistænkt bronkokonstriktion
 • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • astma
 • krampeanfald i anamnesen.

Bivirkninger

Bivirkningerne forsvinder normalt i løbet af 30 minutter. 

Meget almindelige (> 10 %) Gastro-intestinale gener.
Svimmelhed.
Ekg-forandringer.
Hovedpine.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Rødme.
Almindelige (1-10 %) Angina pectoris, AV-blok, Palpitationer, Takykardi.
Kvalme, Mundhulegener, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Utilpashed.
Forlænget QT-interval.
Kæbesmerter, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Paræstesier.
Halsirritation, Halssmerter, Hoste, Kvælningsfornemmelse.
Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflagren, Atrieflimren, Bradykardi, Hjertestop, Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Sløret syn, Øjensmerter.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Artralgi, Kramper.
Bevidsthedssvækkelse, Tremor.
Angst, Somnolens.
Bronkospasme, Respirationsdepression.
Erytem.
Hypertension, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI).

Interaktioner

 • Dipyridamol forhøjer adenosinniveauet i blodet, og effekten af regadenoson kan derfor ændres, hvorfor samtidig behandling bør undgås. Hvis muligt, bør dipyridamol tilbageholdes i mindst to dage før indgivelse af regadenoson.
 • Theofyllin og andre xanthinderivater er inhibitorer af adenosin. Indtagelse af theofyllin og drikke, som indeholder xanthiner (te, kaffe, chokolade og cola), bør undgås 12 timer før anvendelse af regadenoson.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af midler, der sænker krampetærsklen, fx antipsykotika, antidepressiva, tramadol, systemiske steroider og fluorquinoloner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. På baggrund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditeten, og undersøgelsen bør udsættes til overstået graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Amning kan genoptages 12 timer efter indgift, hvor mere end 98% af lægemidlet vil være elimineret. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Aminophyllin (theophyllin og ethylendiamin i komb) kan anvendes til at dæmpe svære eller vedvarende bivirkninger. 

Farmakodynamik

Medfører arteriel vasodilatation, hurtig stigning i den koronare blodgennemstrømning og forhøjelse af hjertefrekvensen. Myokardiets optagelse af et radioaktivt diagnostikum er proportional med den koronare blodgennemstrømning. Ved at forøge blodgennemstrømningen i normale kranspulsårer med en ringe eller ikke eksisterende forøgelse i de stenotiske arterier, bevirker regadenoson en relativt mindre optagelse af et radioaktivt middel i karområder, som forsynes af stenotiske arterier. 

Farmakokinetik

 • Eliminationen er trifasisk med plasmahalveringstider på 2-4 minutter, 30 minutter og ca. 2 timer.
 • Ca. 57 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Kan injiceres i løbende drop, men bør ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,4 mg/5 ml 506963
1 stk.
743,15 743,15
 
 

Revisionsdato

20.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...