Glukosel

Udgået: 17.05.2021
B05BB02
 
 

Middel til forebyggelse af eller korrektion af forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på infusionshastighed og fortyndingsgrad. Læs mere 

 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Postoperativt
 • Supplement til enteral ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml. 1 l indeholder 100 g (278 mmol) glucose, 1,87 g kaliumchlorid, 0,51 g magnesiumchloridhexahydrat, 2,34 g natriumchlorid, 1,56 g natriumdihydrogenphosphatdihydrat og 16,5 mg zinkacetatdihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • Individuelt.
 • Højst 40 ml/kg legemsvægt.
 • Maksimal infusionshastighed 2,5 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: Gives under kontrol af blodets elektrolytstatus. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hypermagnesiæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hypervolæmi.
 • Hjerteinsufficiens. Infusionsmængde og -hastighed bør tilpasses patientens cirkulatoriske status meget nøje, især minutvolumen for at undgå væske- og cirkulatorisk overbelastning.
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Tilstande med ødemer.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift svært hypoton, og kan derfor forårsage fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Glukosel give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • På grund af risiko for flebitis bør indgift i central venekateter foretrækkes.
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere.
 • Akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise).
 • Myotonia congenita.
 • Hudnekroser kan opstå ved subkutan infusion.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Infusion af større mængde fysiologisk hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tromboflebitis.
Ikke kendt Glucosuri.
Hyperglykæmi, Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.
Lungeødem.

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

 • Hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem ses ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ses især ved infusion i perifer vene.
 • Nekrose på indstiksstedet set efter paravenøs infusion.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum. 

Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme. 

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytindhold/l: 

Acetat 

0,15 mmol 

Chlorid 

70 mmol 

Fosfat* 

10 mmol 

Kalium 

25 mmol 

Magnesium 

2,5 mmol 

Natrium 

50 mmol 

Zink 

0,075 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

710 mosmol/l 

Isotoni 

Hypertonisk 

Energi indhold 

1.680 kJ (400 kcal) 

pH 

ca. 3,5 

* Som dihydrogenphsophat. 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives gennem samme infusionssæt som blod. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 130922
10 x 1000 ml
Udgået 17-05-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...