Betmiga

G04BD12
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 25 mg eller 50 mg mirabegron. 

Doseringsforslag

Voksne. 50 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 25 mg dgl. ved GFR 15-30 ml/min. 

  Erfaring savnes ved GFR < 15 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Dosis bør reduceres til 25 mg dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Erfaring savnes.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær ukontrolleret hypertension (systolisk ≥180 mmHg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 110 mmHg). 

Forsigtighedsregler

 • Hypertension (systolisk ≥160 mmHg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg). Blodtrykket bør måles inden opstart af behandling og monitoreres jævnligt. Behandlingen skal straks seponeres, hvis patienten udvikler svær ukontrolleret hypertension.
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QT-forlængelse.
 • Patienter med blæreudgangsobstruktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Diarré, Kvalme, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren.
Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Hypertension, Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angioødem.
Urinretention.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hypertensiv krise.
Ikke kendt Konfusion.

Interaktioner

 • Stærke CYP3A/P-gp-hæmmere (clarithromycin, itraconazol og ritonavir) øger plasmakoncentrationen af mirabegron (ca. 1,8 gange).
  Ved samtidig indtagelse af stærke CYP3A-hæmmere gælder følgende:
  • Dosis bør reduceres til 25 mg dgl. ved nedsat nyrefunktion (GFR 30-90ml/min) eller nedsat leverfunktion (Child-Pugh A).
  • Mirabegron bør ikke anvendes ved svær nyreinsufficiens (GFR 15-29 ml/min) eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh B og C).
 • Der tilrådes forsigtighed, hvis mirabegron administreres samtidig med lægemidler, som har et snævert terapeutisk indeks og metaboliseres i væsentlig grad af CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarytmika (fx flecainid, propafenon) og tricykliske antidepressiva (fx imipramin)).
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Mirabegron er en svag P-gp-hæmmer og øger plasmakoncentrationen for digoxin (ca. 29%), hvorfor S-digoxinkoncentrationen bør monitoreres ved samtidig brug af mirabegron og digoxin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Stimulerer β-3-adrenoceptorer i blæren, hvorefter noradrenalin frigives i blæremuskulaturen og medfører relaksation af den glatte blæremuskulatur. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 30-35%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Steady state efter 7 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 6 måneder efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Mirabegrondepottabletter  25 mgdepottabletter  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 25 mg, depottabletter 50 mg
Andre:
Macrogoler : depottabletter 25 mg, depottabletter 50 mg

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med overaktiv blæresyndrom, hvor behandling med muskarinreceptorantagonist med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 133482
30 stk. (blister) (Paranova)
456,70 30,45
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 371295
30 stk. (blister) (Abacus)
453,95 30,26
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 419601
30 stk. (blister) (2care4)
470,10 31,34
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 501278
30 stk. (blister)
476,80 31,79
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 597578
30 stk. (blister) (Orifarm)
472,00 31,47
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 052684
90 stk. (blister) (2care4)
1.228,00 27,29
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 397586
90 stk. (blister) (Paranova)
1.221,95 27,15
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 426301
90 stk. (blister) (Abacus)
1.196,40 26,59
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 511577
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.208,00 26,84
(B) depottabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 595198
90 stk. (blister)
1.370,80 30,46
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 083700
30 stk. (blister) (Abacus)
398,85 13,30
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 093284
30 stk. (blister)
476,80 15,89
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 176319
30 stk. (blister) (Paranova)
466,05 15,54
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 377819
30 stk. (blister) (Orifarm)
406,00 13,53
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 567045
30 stk. (blister) (2care4)
430,00 14,33
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 071364
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.092,00 12,13
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 104909
90 stk. (blister) (Abacus)
1.117,35 12,42
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 409927
90 stk. (blister)
1.370,80 15,23
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 437283
90 stk. (blister) (Paranova)
1.227,35 13,64
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 543225
90 stk. (blister) (2care4)
1.120,00 12,44
(B) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 567338
90 stk.
Udgået 03-05-2021

Foto og identifikation

Depottabletter  25 mg

Præg:
325,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 6 x 12
depottabletter 25 mg
 
 
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
355,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 12
depottabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...