Perjeta

L01XC13
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

  • HER2-positiv metastatisk eller lokalt recidiverende, ikke-resercerbar mammacancer i kombination med trastuzumab og docetaxel til patienter, som ikke tidligere har været i anti-HER2-behandling eller kemoterapi for deres metastatiske sygdom.
  • Neoadjuverende behandling i kombination med trastuzumab og kemoterapi af HER2-positiv lokalt avanceret eller inflammatorisk mammacancer eller tidlig mammacancer med høj risiko for tilbagefald.
  • Adjuverende behandling af HER2-positiv tidlig mammacancer med høj risiko for tilbagefald.

 

Pertuzumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 420 mg pertuzumab. 

Doseringsforslag

Voksne. Initial støddosis 840 mg som i.v. infusion over 60 min. efterfulgt af 420 mg over 30-60 min. hver 3. uge. 

30-60 minutters observationsperiode efter infusionens afslutning anbefales før infusion af trastuzumab eller kemoterapi.  

Se i øvrigt produktresume

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

Forsigtighedsregler

Behandlingen bør afbrydes i mindst 3 uger ved: 

  • Symptomer på kongestiv hjerteinsufficiens og bør seponeres helt ved bekræftet kongestiv hjerteinsufficiens
  • Fald i venstre ventrikels ejektionsfraktion (LVEF) til < 40% eller til 40-45% i forbindelse med fald på ≥ 10 %-point i forhold til værdien før behandlingsstart. Hvis LVEF ikke er forbedret efter ca. 3 uger, bør seponering kraftigt overvejes. Se i øvrigt produktresume.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Tåreflåd.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kraftesløshed, Mucositis, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Paræstesier, Perifer neuropati.
Søvnløshed.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud.
Hedeture  hedhed, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Venstresidig hjerteinsufficiens.
Kulderystelser.
Allergiske reaktioner.
Infektion i øvre luftveje.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel lungesygdom, Pleuraekssudat.
Sjældne (0,01-0,1 %) Cytokinfrigivelsessyndrom.
Tumorlysesyndrom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Pertuzumab er rettet mod den ekstracellulære del af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (HER2). Overekspression af HER2 ses hos 20-30% af patienter med mammacancer. Binding af pertuzumab til HER2 hæmmer tumorcelleproliferation og inducerer antistof-afhængig cellemedieret cytotoksicitet.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 18 døgn.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,0 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

  • Støddosis: Indholdet af 2 hætteglas fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Vedligeholdelsesdosis: Indholdet af 1 hætteglas fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

  

Forligelighed ved infusion 
Må ikke blandes med glucoseopløsninger. 

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur (højst 30°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 420 mg 574423
1 stk.
25.766,55

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...