Montelukast "Accord"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
 • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
 • Desuden anstrengelsesudløst astma.
 • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 4 mg eller 5 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 10 mg dgl. som tabletter.
 • Børn 6-14 år. 5 mg dgl.
 • Børn 2-5 år. 4 mg dgl.
 • Bemærk:
  • Dosis tages normalt om aftenen.
  • Tyggetabletterne bør tages 1 time før eller 2 timer efter et måltid.
  • Tyggetabletterne skal tygges før de sluges.

Kontraindikationer

Tyggetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. De må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter*.
Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Artralgi, Kramper.
Hypæstesi, Paræstesier.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet.
Hæmatom, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Angioødem.
Hukommelsesbesvær.
Koncentrationsbesvær.
Meget sjældne (< 0,01%) Trombocytopeni.
Eosinofil hepatitis, Hepatitis  (andre former).
Dysfemi, Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd, Tvangshandlinger.
Churg-Strauss Syndrom, Eosinofil pneumoni.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.

* Kun set med denne hyppighed hos voksne og unge over 15 år. 

 

Ved forekomst af neurologiske eller psykiske bivirkninger bør behandlingen genovervejes. 

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx gemfibrozil, phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3221, 3222, 3711, 3873

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1% og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 

Referencer: 3223, 3222, 3221

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Selektiv leukotrienreceptorantagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (tabletter) og ca. 2 timer (tyggetabletter).
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.

Indholdsstoffer

Montelukasttyggetabletter  4 mgtyggetabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tyggetabletter 4 mg, tyggetabletter 5 mg
Smag:
Kirsebær : tyggetabletter 4 mg, tyggetabletter 5 mg
Andre:
Aspartam : tyggetabletter 4 mg, tyggetabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 4 mg 114235
28 stk. (blister)
91,00 8,13
(B) tyggetabletter 4 mg 198396
98 stk. (blister)
79,90 2,04
(B) tyggetabletter 5 mg 112229
28 stk. (blister)
93,70 6,69
(B) tyggetabletter 5 mg 390776
98 stk. (blister)
71,80 1,47

Substitution

tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Singulair Organon Denmark, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
 
tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Singulair Organon Denmark, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tyggetabletter  4 mg

Præg:
M4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 7,8 x 11
tyggetabletter 4 mg
 
 
 

Tyggetabletter  5 mg

Præg:
M5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 9,5 x 9,5
tyggetabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3221. Cavero-Carbonell C, Vinkel-Hansen A, Rabanque-Hemândez MJ et al. Fetal Exposure to Montelukast and Congenital Anomalies: A Population Based Study in Denmark. Birth Defects Res. 2017; 109(6):452-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28398707 (Lokaliseret 2. januar 2018)


3223. Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T et al. Transfer of Montelukast into Human Milk During Lactation. Breastfeed Med. 2017; 12:54-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002678 (Lokaliseret 2. januar 2018)


3222. Nielsen LM, Shields KE, Curringham ML et al. Congenital malformations among infants born to women receiving montelukast, inhaled corticosteroids, and other asthma medications. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(1):251-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000568 (Lokaliseret 2. januar 2018)


3873. Sarkar M, Koren G, Kalra S et al. Montelukast use during pregnancy: a multicentre, prospective, comparative study of infant outcomes. Eur J Clin Pharmacol. 2009; 65(12):1259-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19707749 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...