Dacogen

L01BC08
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret de novo eller sekundær akut myeloid leukæmi (AML), hvor standard-induktionskemoterapi ikke er mulig.

Decitabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg decitabin. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time. Dosis gentages dgl. 5 dage i træk. Denne cyklus gentages hver 4. uge afhængigt af klinisk respons og hæmatologisk toksicitet.  

Det anbefales at behandle i mindst 4 cykler, men behandlingen kan fortsætte, så længe der er respons eller fravær af åbenlys progression. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Den AML-inducerede myelosuppression kan forstærkes af decitabin.
 • Der er set kardiomyopati med hjertedekompensation ved behandling med decitabin. Tæt monitorering, især ved hjertesygdom i anamnesen.
 • Differentieringssyndrom er set ved behandling med decitabin. Syndromet medfører hurtig proliferation og differentiering af myeloide celler og kan være letal uden behandling. Symptomerne er feber, dyspnø, pleural effusion, perikardieeffusion, pulmonalt ødem, hypotension, hurtig vægtøgning, perifert ødem, udslæt og nyreinsufficiens. Ved mistanke initieres behandling med glukokortikoid og hæmodynamisk monitorering, se endvidere produktresumé.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning.
Andre infektioner.
Hyperglykæmi.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Epistaxis, Pneumoni.
Almindelige (1-10%) Stomatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Sepsis.
Sinuitis.
Septisk shock.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom), Pancytopeni.
Kardiomyopati.
Ikke kendt Enterocolitis.
Interstitiel lungesygdom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder bør anvende sikker antikonception under behandlingen. Det vides ikke, hvor længe der bør gå efter behandlingen, før det er sikkert at blive gravid.
 • Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen.
Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Cytidin-deoxynucleosid-analog, som selektivt hæmmer DNA-methyltransferase ved lave doser. Det kan medføre hypomethylering af promotor-gener, hvilket kan reaktivere tumorsuppressor-gener samt inducere differentiering af celler og evt. programmeret celledød. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning: 6,7-7,3. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

 

Tilberedning 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 10 ml sterilt vand til en koncentration på ca. 5 mg/ml.
 • Inden for 15 minutter skal koncentratet fortyndes med kold (2-8°C) isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en endelig koncentration på 0,15-1,0 mg/ml.

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 3 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af 1 time ved stuetemperatur (20-25°C) før administration. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 146466
1 stk.
11.486,80
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 509883
1 stk. (Abacus)
12.366,90
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg 511404
1 stk. (Orifarm)
12.366,90

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

04.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...