Kemadrin®

N04AA04
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) procyclidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Initialt 2,5 mg 3 gange dgl.
 • Stigende med 2,5-5 mg dgl. med 2-3 dages mellemrum til ønsket klinisk respons.
 • Maksimal døgndosis er 60 mg.

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør seponeres gradvist.
 • Bør tages sammen med mad for at mindske de gastro-intestinale gener.

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Stenose eller obstruktion af mave-tarmkanalen
 • Ileus
 • Megacolon
 • Tardiv dyskinesi.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Myasthenia gravis, hos ældre
 • Takykardi
 • Jævnlig oftalmologisk kontrol af patienter med glaukom anbefales
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

Risiko for antikolinerg belastning 

Procyclidin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Mundtørhed, Obstipation.
Urinretention*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Hukommelsesbesvær.
Angst, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1 %) Psykose**.

* Vandladningssbesvær kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk parkinsonisme (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes). Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

 

** Især psykisk syge patienter kan til tider opleve, at der udløses en psykotisk episode, når procyclidin administreres til behandling af antipsykotikas ekstrapyramidale bivirkninger. 

Interaktioner

 • MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt.
 • Kombination med andre lægemidler med antikolinerg effekt  kan forstærke bivirkninger relateret til det centrale eller perifere nervesystem. 
 • Antikolinergika kan nedsætte effekten af carbidopa/levodopa pga. forlænget ventrikeltømningstid og deraf følgende øget nedbrydning af disse stoffer i maven.
 • Procyclidin kan, som andre centralt virkende lægemidler, øge effekten af alkohol. Kombinationen bør undgås.
 • Daglig administration af paroxetin øger plasmakoncentrationen af procyclidin signifikant.
 • Procyclidin kan modvirke effekten af motilitetsstimulerende midler som domperidon og metoclopramid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum.
 • Ved Parkinsons sygdom menes kolinerge interneuroner i striatum at være overaktive, og denne overaktivitet kan dæmpes med antikolinergika.
 • Antikolinergika kan især dæmpe tremor ved idiopatisk Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale bivirkninger (parkinsonisme) ved behandling med antipsykotika.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 75% 

Plasmahalveringstid ca. 12 timer. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 153115
100 stk.
124,30 6,22

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
KT, 05
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 8,6
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...