Nicorandil "Rivopharm"

C01DX16
 
 

Middel mod angina pectoris. Perifer vasodilatator. Nicotinamidderivat. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) nicorandil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 mg 2 gange dgl. med eller uden mad.
 • Dosis kan øges efter effekt til 20 mg 2 gange dgl.
 • Maksimalt 80 mg dgl.
 • Ved tendens til hovedpine kan indledes med 5 mg 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • De kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock
 • Hypotension
 • Udtalt venstresidig hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
 • Samtidig anvendelse af riociguat pga. risiko for alvorligt blodtryksfald.

Forsigtighedsregler

 • Reduceret blodvolumen
 • Akut myokardieinfarkt med venstresidig hjertesvigt og lavt fyldningstryk
 • Lavt systolisk blodtryk
 • Ved gastro-intestinale ulcerationer skal nicorandil seponeres permanent.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og ansigtsrødme, som ofte forsvinder ved fortsat behandling. Orale og anale ulcera opstår hyppigere ved høje doser. Heler efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Takykardi.
Kvalme, Opkastning, Rektal blødning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera.
Leverpåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Conjunctivitis, Corneal ulceration.
Abdominalsmerter.
Hepatitis, Kolestase.
Angioødem.
Hyperkaliæmi.
Ikke kendt Dobbeltsyn.
Gastro-intestinal blødning.

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil og riociguat forstærker den hypotensive virkning, og samtidig anvendelse er kontraindiceret.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med ASA, NSAID eller kortikosteroider pga. risiko for gastro-intestinal-blødning og -perforationer.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, som forhøjer S-kalium.
 • Nicorandil forstærker den blodtrykssænkende effekt af andre vasodilatatorer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes åbning af kaliumkanaler i karvæggens glatte muskelceller. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed >75%. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsfraktionen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,04 l/kg.
 • Steady state efter 4-5 døgn ved daglig indgift af terapeutiske doser.
 • Metaboliseres hovedsageligt ved denitrering i leveren.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 45 minutter og ca. 12 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Blisterkortet kan opbevares i højst 30 dage. 

Indholdsstoffer

Nicorandiltabletter  10 mgtabletter  20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg 163350
60 stk. (blister)
250,00 16,67
(B) tabletter 20 mg 172974
60 stk. (blister)
422,00 14,07

Substitution

tabletter 10 mg
Ikorel (Parallelimport), Nicorandil, tabletter 10 mg
 
tabletter 20 mg
Ikorel (Parallelimport), Nicorandil, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 7,2
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 8,4
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...