Lonquex

L03AA14
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E. coli-stamme. Kovalent konjugat af filgrastim. 

Anvendelsesområder

  • Reduktion af varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos voksne i behandling med cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer).

 

Lipegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte (0,6 ml) indeholder 6 mg lipegfilgrastim. 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. ca. 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi.
Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Forsigtighedsregler

  • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
  • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
  • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Almindelige (1-10 %) Trombocytopeni.
Hæmoptyse.
Hypokaliæmi.
Hovedpine.
Brystsmerter.
Erytem, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Splenomegali.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Dyspnø, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem.
Pulmonal blødning.
Ikke kendt Glomerulonefritis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

  • Kovalent konjugat af filgrastim.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 30-36 timer.
  • Elimineres ved neutrofilmedieret clearance.
  • Plasmahalveringstid 32-62 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
  • Kan opbevares i højst 3 døgn ved stuetemperatur (højst 25ºC) og må derefter ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 6 mg 103379
1 stk.
10.137,30 506,87
 
 

Revisionsdato

28.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...