Olopeg®

A06AD65
 
 

Osmotisk virkende laksans med macrogol 4000 og elektrolytter. 

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk behandling af obstipation.
 • Tarmtømning før
  • diagnostisk undersøgelse, fx koloskopi
  • før tarmoperation.

Dispenseringsform

Koncentrat til oral opløsning. 1 ml koncentrat (svarende til 5 ml brugsklar opløsning) indeholder 16,5 mg citronsyre, 1,9 mg kaliumchlorid, 525 mg macrogol 4000, 7,3 mg natriumchlorid og 19,5 mg natriumcitrat. 

Doseringsforslag

Symptomatisk behandling af obstipation 

Alder Dosis = koncentrat
Voksne 25 ml 2-3 gange dgl.
8-18 år 20-35 ml dgl.
4-8 år 15-30 ml dgl.
2-4 år 7,5-15 ml dgl.

Bemærk: 

 •  Bør højst anvendes i 2 uger. Behandlingen kan evt. gentages.
 •  Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

  

Tarmudrensning før diagnostisk undersøgelse 

  

 • Voksne. 3-4 liter brugsfærdig opløsning.
 • Bemærk:
  • Indtagelse af dosis:
   • Efter 2-3 timer uden fast føde
   • 200-300 ml hvert 10. minut, indtil klart rektalt udløb eller efter indtagelse af 3-højst 4 liter
   • I løbet af ca. 4 timer, sædvanligvis på undersøgelsesdagen.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

  

Advarsel: 

Koncentrat til oral opløsning må ikke anvendes ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved dekompenseret leversygdom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Abdominalsmerter af ukendt årsag
 • Ileus eller mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal stenose
 • Gastro-intestinal perforation eller risiko for dette
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse 
 • Akut gastro-duodenal ulcus
 • Svær inflammatorisk tarmsygdom.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Kredsløbssvigt
 • Svær dehydrering
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Tendens til aspiration og regurgitation
 • Forstyrret synke-/svælgrefleks.
 • Ved symptomer på ændring i væske-/elektrolytbalancen seponeres behandlingen straks
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Anvendelse ved refluksøsofagitis samt tidligere hjertearytmi kræver overvågning.
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Natriumindhold
  25 ml (125 ml brugsfærdig opløsning til behandling) indeholder 8 mmol natrium, der svarer til ca. 470 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme.
Utilpashed*.
Søvnløshed*.
Meget sjældne (< 0,01 %) Arytmier*.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ødemer*.

*Kun set ved tarmudrensning. 

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages inden for 2 timer før eller efter indtagelse af en dosis, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Inducerer osmotisk væskeretention, hvorved tarmperistaltikken fremmes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning
Elektrolyt mmol/l
Chlorid 30,1
Citrat 30,5
Kalium 10,1
Natrium 64,8

Håndtering 

Tilberedning af brugsfærdig opløsning  

Den nødvendige mængde (ml) koncentrat fortyndes med 4 gange så meget postevand. 

  

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 uger
 • Brugsfærdig opløsning: Kan opbevares i højst 48 timer.

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) konc. til oral opløsning 102944
200 ml
ikke fast pris
(HF) konc. til oral opløsning 093877
500 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...