Mirvaso

D11AX21
 
 

Middel til lokalbehandling af rosacea. Selektiv adrenerg α2-receptoragonist. 

Anvendelsesområder

Facialt erytem på grund af rosacea hos voksne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 3,3 mg brimonidin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Appliceres én gang dgl. Den maksimale anbefalede daglige dosis er en samlet vægt på 1 g gel, fordelt på 5 mængder på størrelse med en ært til hvert af de 5 ansigtsområder (pande, hage, næse og begge kinder).

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år

 

Kontraindikationer

 • Børn under 2 år.
 • Samtidig brug af:
  • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)
  • tricykliske antidepressiva
  • mirtazapin, mianserin eller maprotilin,
  der alle påvirker den noradrenerge transmission.
 • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke påføres på irriteret hud, åbne sår eller ved øjenomgivelserne.
 • Erytem og rødme kan recidivere i forværret grad under behandlingen. I tilfælde af forværring af erytemet skal gelen seponeres. Det kan mildne symptomerne at behandle med afkøling og administration af NSAID og antihistaminer. Behandlingen kan indledes med en mindre mængde gel (mindre end den maksimale mængde) i mindst en uge og derefter øges gradvist på basis af tolerabiliteten og patientens reaktion.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Ubehag på applikationsstedet  (bl.a. svie og bleghed).
Erytem, Hudkløe, Rosacea.
Flushing.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Ansigtsødem.
Kontaktdermatitis.
Paræstesier.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi*.
Angioødem*.
Hypotension*.

* Rapporteret efter markedsføringen. 

 

Interaktioner

 • Samtidig brug af:
  • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)
  • tricykliske antidepressiva
  • mirtazapin, mianserin eller maprotilin,
  der påvirker den noradrenerge transmission. Kombinationen skal undgås.
 • Mulig additiv effekt sammen med stoffer, som hæmmer centralnervesystemet (alkohol, barbiturater, opiater, sedativa eller anæstetika).
 • Forsigtighed hos patienter, som tager stoffer, der kan påvirke metaboliseringen og optagelsen af cirkulerende aminer (fx chlorpromazin, methylphenidat).
 • Forsigtighed tilrådes ved initiering (eller dosisændring) af et samtidigt systemisk stof (uanset lægemiddelform), som kan interagere med α-adrenerge receptoragonister eller indvirke på deres aktivitet (adrenerge receptoragonister eller -antagonister).
 • Brimonidin kan forårsage klinisk insignifikante blodtryksfald hos nogle patienter. Forsigtighed tilrådes derfor ved samtidig brug af antihypertensiva og/eller hjerteglykosider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Selektiv adrenerg α2-receptoragonist. Reducerer erytem gennem direkte kutan vasokonstriktion. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 3 mg/g 524981
30 g
455,15
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...