Halcion®

N05CD05
 
 

Hypnotikum af benzodiazepingruppen.  

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Benzodiazepiner er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,125 mg eller 0,25 mg (delekærv) triazolam. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,125 mg-0,25 mg før sengetid. 

 

Ældre og svækkede patienter. Dosis bør ikke overstige 0,125 mg. 

 

Bemærk: 

 • Kan også anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed.
 • Bør ikke anvendes til patienter under 18 år, da erfaring savnes.
 • Dosisreduktion ved nedsat leverfunktion.
 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da med regelmæssig opfølgning.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved let og moderat nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Lægemiddelinteraktioner 

Samtidig brug af efavirenz, itraconazol eller HIV-proteasehæmmere

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinmisbrug 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug pga. risikoen for afhængighed og misbrug.  

 

Tolerans og afhængighed 

Opmærksomhed på behandlingsvarigheden (normalt højst 1-2 uger) pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed.  

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. den CNS-deprimerende effekt.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed.
Almindelige (1-10 %) Døsighed, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Ataksi, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær.
Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bevidsthedstab.
Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose).

  

 • Paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Påvirkning af libido og muskelsvaghed er set.
 • Allergiske reaktioner - herunder anafylaktisk reaktion - er forekommet.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for triazolam med ca. 95 % gennem nedsat biotilgængelighed og induktion af triazolams omsætning via CYP3A4 i leveren. Virkningen af triazolam ophæves, og kombinationen skal undgås.
 • Itraconazol, fluconazol, erythromycin, claritromycin, isoniazid og grapefrugtjuice øger AUC for triazolam (itraconazol med en faktor 27) ved at hæmme metaboliseringen i leveren. Samtidig brug af itraconazol er kontraindiceret. Andre hæmmere af CYP3A4 (se Elimination og cytokrom P450-systemet) kan potentielt ligeledes øge virkningen af triazolam.
 • Efavirenz hæmmer kompetitivt triazolams metabolisering via CYP3A4. Samtidig brug af efavirenz er kontraindiceret.
 • Kortvarig lavdosis behandling med ritonavir nedsætter clearance af triazolam, forlænger halveringstiden og forstærker effekten. Kombination med HIV-proteasehæmmere er kontraindiceret.
 • Modafinil nedsætter AUC af triazolam med 40-60 % på grund af induktion af CYP3A4.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørsel er normalt kun forenelig med en maksimal døgndosis på 0,125 mg, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
  GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 15-30 minutter. Virkningsvarighed 5-8 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen eller mundslimhinden.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til bl.a. α-hydroxy-triazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-5,5 timer (triazolam) og 3-4 timer (α-hydroxytriazolam).

Indholdsstoffer

Triazolamtabletter  0,125 mgtabletter  0,25 mgtabletter  0,25 mg  (2care4) tabletter  0,25 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,125 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 0,125 mg, tabletter 0,25 mg
Andre:
Lactose : tabletter 0,125 mg, tabletter 0,25 mg, tabletter 0,25 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,125 mg (kan dosisdisp.) 043729
30 stk.
131,15 8,74
(A) tabletter 0,125 mg (kan dosisdisp.) 555924
100 stk.
326,20 6,52
(A) tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 199539
30 stk.
137,65 4,59
(A) tabletter 0,25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 564355
30 stk. (blister)
Udgået 31-05-2021
(A) tabletter 0,25 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 570536
30 stk. (blister)
133,00 4,43
(A) tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 562322
100 stk.
198,65 1,99
(A) tabletter 0,25 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 152748
100 stk. (blister)
198,50 1,99

Foto og identifikation

Tabletter  0,125 mg

Præg:
UPJOHN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,7 x 8
tabletter 0,125 mg
 
 
 

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN, 17
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,7 x 8
tabletter 0,25 mg
 
 
 

Tabletter  0,25 mg  (2care4)

Præg:
UPJOHN, 17
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,7 x 7,9
tabletter 0,25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

12.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...