Zostavax

J07BK02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccine til voksne ≥ 50 år til forebyggelse af: 

 • Herpes zoster
 • Herpes zoster-relateret postherpetisk neuralgi (PHN).

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, sprøjte. 1 dosis (0,65 ml) indeholder mindst 19.400 PFU varicella-zostervirus Oka/Merck-stamme (levende, svækket). 

Doseringsforslag

Voksne ≥ 50 år 

 • 0,65 ml s.c. eller i.m.

 

Injektion 

 • Gives subkutant eller intramuskulært, helst i deltoidea-området.
 • Skal gives subkutant hos patienter med svær trombocytopeni eller andre koagulationssygdomme.

 

Bemærk 

 • Må ikke anvendes til forebyggelse af skoldkopper.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med inaktiveret influenzavaccine, men der skal anvendes separate injektionssteder på forskellige steder af kroppen.
 • Samtidig brug af 23-valent pneumokokpolysaccharidvaccine tyder ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster. Se endvidere interaktioner.
 • Erfaring savnes vedr. kombination med andre vacciner.

 

Beskyttelse 

 • Behov og tidspunkt for revaccination kendes ikke.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer eller neomycin. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Primære og erhvervede immundefekter som følge af fx leukæmi, maligne lymfomer eller HIV.
 • Immunsuppressiv behandling, herunder behandling med høje doser kortikosteroider. Dog gælder det ikke for topikale/inhalerede kortikosteroider, systemiske lavdosis kortikosteroider eller substitutionsbehandling med kortikosteroider ved fx binyrebarkinsufficiens.
 • Aktiv tuberkulose, som ikke behandles.

Forsigtighedsregler

 • Sikkerhed og effektivitet kendes ikke hos patienter med HIV infektion.
 • Sikkerhed og effektivitet kendes ikke hos patienter i behandling med højdosis kortikosteroid. I et mindre klinisk studie hos patienter i behandling med prednisolon 5-20 mg dgl. fandtes vaccinen immunogen og med en sikkerhedsprofil som i andre populationer.
 • Der er efter markedsføring rapporteret om sjældne tilfælde af spredning af vaccinevirus fra vaccinerede, der udvikler et skoldkoppelignende udslæt, til modtagelige kontaktindivider.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Hududslæt.
Hæmatom.
Ikke kendt Lymfadenopati.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

Et mindre studie med samtidig brug af 23-valent pneumokokpolysaccharidvaccine viste reduceret immunogeniciteten af Zostavax; men et observationsstudie tyder dog ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster ved samtidig administration af de to vacciner. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Vaccination med levende vacciner frarådes under graviditet. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Vaccinen virker sandsynligvis ved at fremme varicella zoster-virus’s specifikke immunitet, hvorved den beskytter imod herpes zoster og imod de relaterede komplikationer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

1 dosis indeholder mindst 19.400 PFU1 varicella-zostervirus2 Oka/Merck-stamme (levende, attenueret). 

1 PFU = Plaqueformede enheder. 

2 Produceret i humane diploide (MRC-5)-celler. 

  

Håndtering 

Omrystes umiddelbart før injektion. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er stabil i højst 30 minutter ved 20-25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte 063196
1 stk.
1.373,55
 
 

Revisionsdato

25.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...