Cosentyx

L04AC10
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis af moderat til svær plaquetype hos voksne og børn > 6 år.
 • Aktiv psoriasisartrit som monoterapi eller i kombination med methotrexat, når tidligere behandling med DMARD har været utilstrækkelig.
 • Aksial spondylartritis.
  • Aktiv ankyloserende spondylitis (morbus Bechterew), når tidligere behandling har været utilstrækkelig.
  • Non-radiografisk aksial spondylartritis, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt.

 

Secukinumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SensoReady pen). 1 pen indeholder 150 mg eller 300 mg secukinumab. 

Doseringsforslag

Plaque psoriasis 

 • Voksne. 300 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering.
 • Børn > 6 år: Dosering efter legemsvægt, se tabellen. Gives som s.c. injektion ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering.

Legemsvægt  

Dosis  

< 25 kg 

75 mg 

25-49 kg 

75 mg 

≥50 kg 

150 mg 

(kan øges til 300 mg) 

 

Psoriasisartrit 

 • Voksne. 150 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan evt. øges til 300 mg. Ved samtidig moderat til svær plaque psoriasis er dosis 300 mg fra behandlingsstart.

 

Ankyloserende spondylitis og non-radiologisk aksial spondylartritis 

 • Voksne. 150 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan evt. øges til 300 mg.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 6 år.
 • Ved manglende respons i op til 16 uger bør secukinumab seponeres.
 • Ved initialt delvist respons kan bedring forekomme ved fortsat behandling ud over 16 uger.
 • Hudområder med udbrud af psoriasis, skal om muligt undgås som injektionssted.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved infektionstendens.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose. Latent tuberkulose bør behandles inden behandlingsstart.
 • Tæt monitorering ved inflammatoriske tarmsygdomme, da nye tilfælde eller forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er set.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås.
 • Patienter under 18 år anbefales at følge børnevaccinationsprogrammets anbefalinger for den enkelte aldersgruppe inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme.
Træthed.
Fodsvamp, Herpes simplex.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Rhinoré.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni.
Øreinfektion.
Conjunctivitis.
Inflammatorisk tarmsygdom, Oral candidiasis.
Infektion i nedre luftveje.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt Candidiasis  (mucosal, kutan eller øsofageal).

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 års karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge

Farmakodynamik

 • Humant monoklonalt antistof, som binder sig til cytokin-interleukin-17A (IL-17A). Det forhindrer derved, at IL-17A bidrager til immunaktivering og reducer den inflammatoriske respons lokalt i huden.
 • Det er blevet påvist, at secukinumab sænker (inden for 1-2 ugers behandling) koncentrationen af C‑reaktivt protein, som er en markør for inflammation.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-77 %.
 • Steady state efter 20 uger.
 • Plasmahalveringstid 18-46 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan om nødvendigt opbevares uden for køleskab i op til 4 dage ved stuetemperatur (ikke over 30°C). Dette kan kun gøres én enkelt gang.

Indholdsstoffer

Secukinumabinjektionsvæske, opl. i pen  150 mginjektionsvæske, opl. i pen  300 mg

Hjælpestoffer

Andre:
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
L-Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Trehalose : injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Dermatolog) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 555196
2 stk.
10.653,10 355,10
(NBS) (Dermatolog) injektionsvæske, opl. i pen 300 mg 445576
1 stk.
10.653,10 355,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...