Duaklir Genuair

R03AL05
 
 

Bronkodilaterende middel beregnet til inhalation. Kombination af et langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) og et langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA). 

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 340 mikrogram aclidinium (som bromid) og 11,8 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 sug (340 mikrogram/12 mikrogram) 2 gange dgl. 

  

Bemærk: Instruktionsfilm om brug af Genuair kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller tiotropium. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
  • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Glaukom
  • Prostatahyperplasi
  • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi).
  • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi).
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika).
 • Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans eller glucose/galactosemalabsorption.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Aclidinium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Tandkødsbetændelse.
Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Tremor.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Hoste, Rhinitis, Sinuitis.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Sløret syn.
Stomatitis.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Agitation, Talebesvær.
Urinretention.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Bronkospasme  (inkl. paradoks bronkospasme).
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Doping

Inhalationsbehandling med formoterol er tilladt i doser ≤ 54 mikrogram pr. døgn, dog betragtes en koncentration af formoterol > 40 nanogram/ml i urinen som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises at være en konsekvens af behandlingen. 

Farmakodynamik

Aclidinium 

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Formoterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Maksimal virkning efter 1-3 timer. Virkningsvarighed > 12 timer. 

Farmakokinetik

Aclidinium 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter (raske) og 15 minutter (KOL).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • < 5% af en inhaleret dosis optages systemisk.

Formoterol 

 • Absorberes fra lungerne.
 • Biotilgængelighed 20-45%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Sympatomimetika (adrenergika).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring: 

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Genuair er holdbar i 2 måneder efter anbrud af folien. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i GOLD D - se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 111539
60 doser
520,80
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 145758
60 doser (Orifarm)
510,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 373561
60 doser (Abacus)
516,65
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 400459
60 doser (Paranova)
511,80
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 483007
60 doser (2care4)
522,55
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 055477
180 doser (3 x 60)
1.474,25
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 057366
180 doser ( 3 x 60) (2care4)
1.482,00
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 560344
180 doser (3 x 60) (Paranova)
1.482,90
(B) inhalationspulver 340 + 12 mikrog. 581556
180 doser (3 x 60) (Abacus)
1.472,25
 
 

Revisionsdato

13.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...