Trulicity

A10BJ05
 
 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Monoterapi:
  Ved intolerans eller kontraindikation over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås alene med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre antidiabetika, herunder insulin:
  Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse midler alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 fyldt pen indeholder 0,75 mg, 1,5 mg eller 3 mg dulaglutid. 

Doseringsforslag

Monoterapi: 

 • Voksne. 0,75 mg s.c. 1 gang ugentlig.

 

I kombination med andre antidiabetika: 

 • Voksne
  • 1,5 mg s.c. 1 gang ugentlig.
  • 0,75 mg ugentlig kan initialt overvejes til potentielt sårbare patienter.
  • Ved yderligere glykæmisk kontrol efter ≥ 4 uger kan dosis øges:
   • fra 1,5 mg s.c. 1 gang ugentlig til 3 mg s.c. 1 gang ugentlig.
   • fra 3 mg s.c. 1 gang ugentlig til 4,5 mg s.c. 1 gang ugentlig.
  • Maksimal ugentlig dosis er 4,5 mg.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis:
  • Glemt dosis kan tages indtil 3 døgn (72 timer) før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin kan dosis af disse reduceres for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • På grund af manglende erfaring bør dulaglutid ikke anvendes ved:
  • svær gastro-intestinal sygdom
  • alvorlig diabetisk gastroparese.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal dualaglutid seponeres.
 • Patienten skal informeres om den potentielle risiko for dehydrering, især i forhold til gastro-intestinale bivirkninger.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) AV-blok  (grad 1).
Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation.
Træthed.
Nedsat appetit.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Cholecystitis.
Hypersensitivitet.
Dehydrering.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Tarmobstruktion  (ikke-mekanisk).

*Set i kombination med insulin eller metformin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 47-65% afhængig af dosis.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 48 timer.
 • Steady state efter 2-4 uger.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,3 l/kg.
 • Metaboliseres som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 4,5 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
 • Injektionsvæske, som har været frossen, må ikke anvendes.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (under 30°C), men må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende penne efter 14 dage kasseres.
 • De fyldte penne er til engangsbrug. Se film under Instruktioner.

Indholdsstoffer

Dulaglutidinjektionsvæske, opl. i pen  0,75 mginjektionsvæske, opl. i pen  1,5 mginjektionsvæske, opl. i pen  3 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 3 mg
Mannitol : injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 3 mg
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 3 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 3 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg, injektionsvæske, opl. i pen 3 mg

Firma

Tilskud

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen 1,5 mg 


Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2,: 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud
  eller
 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

 

Der skal søges om individuelt tilskud til pen 0,75 mg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg 153756
4 stk. (Paranova)
1.051,15 56,06
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg 397105
4 stk. (2care4)
1.054,15 56,22
(B) injektionsvæske, opl. i pen 0,75 mg 564626
4 stk.
1.208,80 64,47
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 159990
4 stk. (Abacus)
923,65 24,63
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 391550
4 stk.
1.208,80 32,23
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 447576
4 stk. (Orifarm)
877,00 23,39
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 509639
4 stk. (Paranova)
Udgået 28-06-2021
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1,5 mg 577028
4 stk. (2care4)
1.110,30 29,61
(B) injektionsvæske, opl. i pen 3 mg 585089
4 stk. (Medartuum)
1.361,85 18,16

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  1,5 mg

Mål i mm: 150 x 35
Trulicity® 1,5 mg
 
 
 
 
Beskyttelseshætte afmonteret
 
Trulicity
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...