Sivextro

Udgået: 26.07.2021
J01XX11
 
 

Antibiotikum af typen oxazolidinon. Prodrug. 

Anvendelsesområder

Akutte bakterieinfektioner i hud og hudstrukturer (acute bacterial skin and skin structure infections - ABSSSI). 

 

Behandlingen bør indledes på sygehus. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg tedizolidphosphat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 12 år 

 • 200 mg 1 gang dgl. i 6 dage.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Glemt dosis kan gives indtil 8 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. behandling > 6 dage.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Overfølsomhed over for andre oxazolidinoner pga. risiko for krydsallergi.
 • Erfaring savnes vedr. patienter med samtidig neutropeni. Derfor bør om muligt anvendes andre antibiotika.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med samtidig svær sepsis eller septisk shock.
 • Forsigtighed ved myelosuppression pga. risiko for trombocytopeni og nedsat neutrofiltal. Ved udvikling af myelosuppression skal der udføres omhyggelig monitorering samt revurdering af risiko-fordel forholdet.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Lymfadenopati.
Bradykardi.
Glaslegemeuklarhed, Sløret syn.
Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis, Hæmatokeksi, Oral candidiasis.
Kraftesløshed i hånden.
Hypersensitivitet.
Absces, Lokal abscesdannelse, Luftvejsinfektion.
Dehydrering, Forværring af diabetes, Hyperkaliæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Paræstesier, Tremor.
Angst.
Lungeødem.
Erytem.
Ikke kendt Trombocytopeni.

Interaktioner

 • Oralt tedizolid kan hæmme BCRP intestinalt, og derfor bør behandling med BCRP-substrater, fx rosuvastatin eller methotrexat ophøre under behandling med oralt tedizolid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandling med tedizolid, se forsigtighedsregler

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes proteinsyntese.
 • Virkningsmekanismen er som for andre oxazolidinoner anderledes end for andre antibiotika.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker in vitro bakteriostatisk på grampositive bakterier:
   • Enterokokker
   • Stafylokokker, fx Staphylococcus aureus
   • Streptokokker, fx Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae og Streptococcus anginosus-gruppen.
  • Øvre grænse for MIC for stafylokokker og hæmolytiske streptokokker er 0,5 mg/l.
 • Tedizolid er in-vitro en reversibel MAO-hæmmer.

Farmakokinetik

 • Tedizolidphosphat er en prodrug, der hurtigt omdannes til den aktive substans tedizolid.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,1 l/kg.
 • Steady state efter 3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Oral administration. Biotilgængelighed > 90 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer (fastende) og ca. 9 timer (samtidig fødeindtag med højt fedtindhold).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg 562019
6 stk. (blister)
Udgået 26-07-2021

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
TZD, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,5 x 14
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...