Ikervis

S01XA18
 
 

Immunsuppressivt øjenmiddel. 

Anvendelsesområder

Alvorlig keratitis hos voksne forårsaget af øjentørhed, som ikke er blevet bedre ved behandling med  kunstig tårevæske

Dispenseringsform

Øjendråber, emulsion. 1 ml indeholder 1 mg ciclosporin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe dgl. i det afficerede øje ved sengetid.
 • Respons på behandlingen skal revurderes mindst hver 6. måned.
 • Glemt dosis skal springes over, og næste dosis tages til sædvanligt tidspunkt.

 

Bemærk: 

 • Patienten skal informeres om, at der ikke må anvendes mere end en dråbe i det/de afficerede øjne.
 • Hver enkeltdosisbeholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter mindskes den systemiske absorption.
 • Effekt og sikkerhed er ikke undersøgt længere end 12 måneder.

 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner.
 • Okulære eller periokulære maligne eller præmaligne tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Okulær herpes i anamnesen.
 • Kontaktlinser skal fjernes inden drypning med øjendråberne ved sengetid, og kan sættes i igen om morgenen. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling af patienter som får β-blokkere, da disse er kendt for at reducere tåresekretionen.
 • Indeholder cetalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation.
 • Ved langvarig brug skal patienten monitoreres, da ciclosporins påvirkning af immunforsvaret kan øge risikoen for lokale infektioner og maligne sygdomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Øjenirritation, Øjensmerter.
Almindelige (1-10%) Erytem/pigmentering på øjenlåget, Konjunktival hyperæmi, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Conjunctivitis, Corneaerosion, Cyclitis, Iritis, Keratitis, Korneal dekompensering, Korneal uklarhed, Korneale infiltrater.
Herpes zoster  (Oftalmologisk).

Interaktioner

Samtidig administration af øjendråber, der indeholder kortikosteroider, kan forstærke ciclosporins virkninger på immunsystemet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, og det skønnes ikke sandsynligt, at et ammede barn eksponeres for ciclosporin i klinisk betydende omfang. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ved øjentørhed betinget af inflammation i slimhinden absorberes ciclosporin i T-lymfocyt-infiltraterne i cornea og conjunctiva og inaktiverer calcineurinfosfatase. Ciclosporininduceret inaktivering af calcineurin blokerer frigivelsen af proinflammatoriske cytokiner, såsom IL-2, hvilket har en antiinflammatorisk effekt. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Enkeltdosisbeholder omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af aluminiumpose: Enkeltdosisbeholderne opbevares i posen for at beskytte mod lys og for at undgå fordampning.
 • Enkeltdosisbeholder er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Oftalmol.) øjendråber, emulsion 1 mg/ml 392390
30 x 0,3 ml
900,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...