Praluent

C10AX14
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til behandling af hyperkolesterolæmi (PCSK9-hæmmer). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen (1 ml) indeholder 75 mg, 150 mg eller 300 mg alirocumab. 

Doseringsforslag

Voksne. Sædvanligvis initialt 75 mg s.c. hver anden uge. Ved behov for større reduktion af LDL-kolesterol (over 60%) kan der initialt gives 150 mg s.c. hver anden uge eller 300 mg s.c. hver 4. uge. 

Dosis justeres individuelt 4-8 uger efter behandlingsstart eller sidste dosisændring (ved steady-state LDL-kolesterol). 

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år, se produktresumé.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.
 • Gives i abdomen, lår eller overarm - der bør skiftes indstikssted fra gang til gang.
 • Ved dosering af 300 mg gives to injektioner på 150 mg to forskellige steder.
 • Se film under Instruktioner.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C).
 • Begrænset erfaring ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Reaktioner på indstiksstedet**.
Symptomer fra øvre luftveje*.
Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Allergisk vasculitis.
Ikke kendt Angioødem.

* Bl.a. smerter i svælget, rhinoré og nysen.  

** Bl.a. hudkløe, rødme, hævelse og smerter. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Binder selektivt til PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) og forhindrer cirkulerende PCSK9’s binding til LDL (Low Density Lipoprotein)-receptorer på overfladen af levercellerne. Den PCSK9-medierede nedbrydning af LDL-receptorerne modvirkes derved. Det øgede antal LDL-receptorer medfører øget nedbrydning af LDL-C (Low Density Lipoprotein-Cholesterol) og fører derved til et fald i LDL-C koncentrationen i blodet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 dage.
 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Fordelingsvolumen 0,04-0,05 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 17-20 dage (monoterapi) og 12 dage (kombination med et statin).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i højst 30 dage. Evt. resterende penne opbevaret ved stuetemperatur kasseres efter 30 dage. Må ikke genplaceres i køleskab.
 • Skal opbevares beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Alirocumabinjektionsvæske, opl. i pen  75 mginjektionsvæske, opl. i pen  150 mginjektionsvæske, opl. i pen  300 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Polysorbat 20 : injektionsvæske, opl. i pen 75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 75 mg, injektionsvæske, opl. i pen 150 mg, injektionsvæske, opl. i pen 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 75 mg 108413
2 stk.
4.364,00 157,10
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 75 mg 170486
6 stk.
13.058,40 156,70
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 556694
2 stk.
4.364,00 78,55
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 406106
6 stk.
13.058,40 78,35
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 300 mg 032109
3 stk.
13.058,40 78,35

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  75 mg

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 18 x 153
Praluent® 75 mg, Inj. væske i pen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  150 mg

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 18 x 153
Praluent® 150 mg, Inj. væske i pen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  300 mg

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 18 x 153
Praluent® 300 mg, Inj. væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...